Terugblik

Evenement gemist?

Wat is MVO

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gaat over hoe bedrijven omgaan met maatschappelijke vraagstukken.

Over MVO Nederland

MVO Nederland

MVO Nederland inspireert, verbindt en versterkt bedrijven en sectoren om steeds verdergaande stappen te zetten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). ‘Samen veranderen’ is ons motto.

Wat is MVO?

Bij MVO neemt een onderneming de verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf ziet in ‘people en planet’-vraagstukken kansen voor nieuwe producten, diensten of processen die zowel de samenleving als de onderneming ten goede komen.

De winst van MVO

Bedrijven die MVO goed in hun bedrijfsvoering hebben verankerd, presteren gemiddeld beter dan hun concurrenten. Enkele effecten:

  • Een betere marktpositie door kostenvermindering, omzetverhoging en innovatie
  • Nieuwe afzet- en samenwerkingsmogelijkheden
  • Een sterke reputatie door meer onderscheidend vermogen en vertrouwen bij klanten, op de arbeidsmarkt en in de gemeenschap
  • Een sterke bedrijfscultuur; werknemers zijn gemotiveerder, productiever en gezonder als ze door hun werk een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren.

Bedrijvennetwerk

MVO Nederland bouwt aan een dynamisch en snelgroeiend bedrijvennetwerk, Zowel beginners, gevorderden als koplopers en zowel MKB als het grootbedrijf zijn bij dit netwerk aangesloten. MVO Nederland laat hen de marktkansen van MVO zien, faciliteert onderlinge samenwerking en geeft praktische informatie om concreet met MVO aan de slag te gaan

Onafhankelijk platform

Binnen het netwerk van de onafhankelijke stichting MVO Nederland werken brancheorganisaties, bedrijven, NGO’s, onderzoeksinstellingen, onderwijs en andere overheden samen om MVO direct te vertalen naar marktkansen in de branche, de regio en de keten. Zo bereikt MVO Nederland nu al meer dan 100.000 ondernemers.

Bedrijfsprocessen 

MVO Nederland inspireert en motiveert ondernemers om met MVO aan de slag te gaan. Op zo'n manier dat People, Planet en Profit centraal staan in alle bedrijfsprocessen en ondernemersbeslissingen. Van inkoop tot sales, van productie tot personeelbeleid. MVO Nederland geeft ondernemers praktische tips, laat goede voorbeelden zien en verwijst door naar handige contacten.

Historie 

MVO Nederland is in 2004 opgericht door het Ministerie van Economische Zaken.

ANBI

MVO Nederland is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).