Skip naar content

Stakeholderdialoog

Stakeholderdialoog

Over de stakeholderdialoog

Een stakeholder is een persoon of een groep personen die belang heeft bij beslissingen of activiteiten van een organisatie. Denk bijvoorbeeld aan klanten, werknemers, overheden, NGO's, investeerders, vakbonden en leveranciers, maar ook aan omwonenden en de media.

Luister

Wilt u maatschappelijk verantwoord ondernemen, luister dan naar al deze stakeholders. Hun invloed en belangen in kaart brengen en daar vervolgens rekening mee houden heet stakeholdermanagement.

Naar alle soorten stakeholders

MVO betekent dat u niet alleen rekening houdt met de interne stakeholders (werknemers, managers, aandeelhouders), maar ook met de externe (NGO's, onderwijs, burgers, politiek overheden, leveranciers, klanten en consumenten).

Marktgerelateerde stakeholders zoals klanten, aandeelhouders en toeleveranciers hebben direct invloed op de economische positie van het bedrijf. Niet-marktgerelateerde stakeholders zoals milieuorganisaties en omwonenden hebben dit niet.

De directe belangen van stakeholders kunnen soms strijdig zijn met het algemeen maatschappelijk belang. Denk bijvoorbeeld aan de lokale weerstand die windmolenparken, vuilverbranding of ondergrondse CO2-opslag kunnen opwekken.

En start een dialoog

Gaat u met MVO aan de slag? Doe dit dan in overleg met uw belangrijkste stakeholders. Dit overleg wordt een stakeholderdialoog genoemd. In dit dossier leest u hoe u zo'n dialoog opstart.

Laatst gewijzigd: 13 dec 2012 - 16:54

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen