Skip naar content

Corruptie

Corruptie

Wat is corruptie

Corruptie is een complex probleem. Volgens de Nederlandse en internationale wetgeving mag een bedrijf niet direct of indirect smeergeld of andere 'onrechtmatige voordelen' aanbieden of ontvangen. Corruptie is het verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie ongeoorloofde gunsten verleent in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst.
Een maatschappelijk verantwoorde onderneming gaat eerlijke en gezonde relaties aan met andere bedrijven en overheden. Corruptie, groot of klein, verstoort die relaties.

Fraude en afpersing

In sommige landen komen criminele handelingen, fraude en afpersing veelvuldig voor. Dat gebeurt zowel tussen bedrijven onderling, als tussen overheid en bedrijven. Door bureaucratie en falende wetgeving is het erg moeilijk en tijdrovend om dit via de officiƫle weg op te lossen. Vaak zullen bedrijven - om verdere kosten en imagoschade te voorkomen - overgaan tot betalen.

Smeergeld

In sommige landen is het gebruikelijk met een kleine vergoeding ervoor te zorgen dat ambtenaren hun werk doen. Deze vorm van omkoping wordt ook wel smeergeld, tempogeld of 'facilitation payment' genoemd. Waar de grens ligt bij smeergeld en het overgaat in corruptie, is in de praktijk niet altijd gemakkelijk vast te stellen.

Indirecte corruptie

Naast de rechtstreekse vraag om tempogeld of cadeaus kan corruptie op subtielere manieren de kop op steken. Bijvoorbeeld in de vorm van het gunnen van werk of contracten aan bepaalde personen en partijen. Ook sponsoring van politieke partijen in garantie voor een bepaald beleid kan er toe behoren. Of door bijvoorbeeld de kinderen van een hooggeplaatste ambtenaar een buitenlandse studie aan te bieden.

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen