Skip naar content

MVO STEPS

Als u met MVO aanLexman past het MVO-plan aan

Een van de nieuwe MVO-doelstellingen voor komend jaar is het opstarten van 3 leerwerktrajecten voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt die gemotiveerd zijn om chauffeur te worden.
de slag wilt gaanZo doet Lexman dat

De chauffeurs van Lexman volgen allemaal de training Het Nieuwe Rijden. Management en directie volgen een verdiepende cursus over energie en klimaat in de transportsector. Met het Green Driver programma van TLN gaat Lexman nu per chauffeur per auto het gebruik (en dus de uitstoot) meten. De HR-manager overlegt met een collega-vervoersbedrijf, dit bedrijf heeft een interessante methodiek om de medewerkersbetrokkenheid te meten.
is dit uw stappenplan.

TIP
Volg samen met andere bedrijven onder begeleiding van MVO Nederland de Expeditie MVO STEPS. U gaat naar huis met een MVO-beleidsplanEen MVO-beleidsplan geeft weer wat de plannen van de organisatie zijn op het gebied van MVO en hoe deze plannen gaan worden geëvalueerd. Het geeft een overzicht van de begrippen visie, missie, MVO-doelstellingen en bijbehorende KPI’s, en strategie. en weet welke stappen u moet nemen om dit in praktijk te brengen. 

Stap 1: VisieDe voorlopige visie van Lexman BV

Bedrijfscontinuïteit staat voorop bij Lexman. Dat koppelt het bedrijf aan de 2 grootste maatschappelijke vraagstukken die uit de eerste verkenningen naar boven kwamen: verkeersbelasting en klimaat. Het leidt tot de volgende voorlopige visie:

“Als logistiek dienstverlener streven wij naar een gezonde bedrijfsvoering waarin onze middelen ter beschikking staan om goederen voor onze klanten succesvol af te leveren. We dragen gezamenlijk zorg voor het minimaliseren van onze milieuschade en van de verkeersbelasting.”
& Missie

Zonder motivatieHierbij een motivatie voor allerlei keuzes geen vooruitgangHet gaat vooruit!. Daarom eerst de vraageen vraag is een vraag: Waarom is MVO belangrijk voor uw bedrijf? Wilt u innoveren, voorop lopen in uw branche of andere idealen verwezenlijken? Start met uw MVO-beleid, stap 1 is: formuleer een VISIE & MISSIE

TIP


Succesfactoren

Wilt u zeker weten dat u het stappenplan succesvol doorloopt? Vergroot de kans op een geslaagd MVO-beleid en -implementatie door rekening te houden met de 3 succesfactoren: stakeholdersStakeholders zijn organisaties of personen die worden beïnvloed door de activiteiten en besluiten van een organisatie.
Voorbeelden zijn afnemers/klanten, leveranciers, branche- en beroepsverenigingen, vakbonden, NGO’s, (lokale) overheden, financiers, werknemers, ondernemingsraden, zuster- of moederbedrijven, omwonenden en aandeelhouders.
, draagvlakDraagvlak gaat in de context van MVO over de mate waarin interne en externe stakeholders het MVO-beleid ondersteunen. en transparantieTransparantie gaat over de mate van openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van een organisatie ten aanzien van haar stakeholders..


>> MVO STEPS gebruikt praktijkvoorbeelden van het fictieve transportbedrijf Lexman BVLexman BV

Transportbedrijf Lexman BV is gevestigd in Utrecht en vervoert al enkele decennia goederen binnen Nederland. Het bedrijf telt 60 medewerkers, waaronder chauffeurs, monteurs, administratiemedewerkers en managers. Het wagenpark bestaat uit 40 wagens.

Lexman BV besteedt al aandacht aan zaken als de veiligheid van chauffeurs en het brandstofgebruik van vrachtwagens. Maar de directeur Martin Lexman, denkt dat het bedrijf meer aan MVO kan doen. Bovendien worden de activiteiten nu nogal ad hoc uitgevoerd, er is geen sprake van een MVO-beleid.

Toen onlangs een opdrachtgever vroeg of het bedrijf al aan MVO doet, besloot de directie om MVO op te pakken aan de hand van MVO STEPS.
    
Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen