Skip naar content

Diversiteit & arbeidsparticipatie

Diversiteit & arbeidsparticipatie

Ook mensen met een (arbeids)handicap

In Nederland wordt circa 16% van de 15- tot 65-jarigen door een ziekte of handicap beperkt in het krijgen of uitvoeren van betaald werk. Een ondernemer die aan diversiteit in zijn personeelsbestand doet, heeft ook mensen met een arbeidshandicap in zijn bedrijf werken.

Pluspunten
Een onderneming die mensen met een (arbeids)handicap in dienst heeft, krijgt daar veel pluspunten voor terug. Zoals:

 • het biedt een grote creativiteit en variatie aan meningen en oplossingsstrategieĂ«n. Dit leidt tot betere producten en diensten 
 • het zorgt voor feeling met diverse marktsegmenten. Nieuwe impulsen uit de markt leiden tot nieuwe klantgroepen 
 • het leidt tot een grotere tevredenheid van het personeel 
 • het zorgt voor een beter imago op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid
 • daarnaast bevordert arbeidsparticipatie van mensen met een (arbeids)handicap de economische zelfstandigheid en de integratie in de samenleving

Aanpak
Een personeelsbestand waarin ook mensen met een (arbeids)handicap vertegenwoordigd zijn, vraagt om een weloverwogen aanname- en benoemingsbeleid. Daarnaast kunnen ondernemingen maatregelen nemen die het voor (arbeids)gehandicapten gemakkelijker maken hun werk uit te oefenen. Denk aan het bieden van begeleiding of het aanpassen van de werkplek. In veel gevallen kunnen ondernemers hiervoor subsidie krijgen.

Meer werkplekken bij werkgevers
MVO Nederland zoekt 50 bedrijven die werkplekken willen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Mensen die vaak dolgraag aan de slag willen bij bedrijven, maar niet de kans krijgen om zich te bewijzen. En dat terwijl op onze steeds krapper wordende arbeidsmarkt iedereen hard nodig is! Lees hier meer over het project Meer werkplekken bij Werkgevers van MVO Nederland.

 

Tips!

Soms vinden mensen het lastig om om te gaan met mensen met een functiebeperking. De website www.allestoegankelijk.nl geeft de volgende tips:

 • Benader de persoon zoals u zelf benaderd zou willen worden
 • Maak geen kleinerende of grappige opmerkingen over de handicap om het ijs te breken
 • Richt u op de persoon die u aanspreekt (en dus niet op de eventueel aanwezige begeleider)
 • Wees niet betuttelend
 • Breng het geduld en de aandacht op om met de persoon te communiceren
 • Blinden: Noem bij begroeting uw naam en raak bij het handen schudden even de hand van de ander aan; biedt uw arm of schouder aan en loop voor hem, wanneer een blinde of slechtziende begeleiding op prijs stelt
 • Slechthorenden: Spreek langzaam en duidelijk, schreeuwen helpt niet
 • Zorg dat de slechthorende kan zien wat u zegt

 

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen