Skip naar content

Transport

Op deze pagina vindt u alle informatie over MVO in transport, zoals praktijkvoorbeelden en de belangrijkste thema's.

MVO Leren

MVO Doen

MVO Netwerken

Transport

De transportsector houdt zich bezig met het vervoer van goederen en personen over de weg, het water, het spoor, de lucht of via pijpleidingen. Ook bedrijven in de op- en overslag behoren tot deze sector. Een groot gedeelte van de transportbedrijven zijn grensoverschrijdend. In de transportsector worden veel motorvoertuigen gebruikt. Dit heeft een grote impact op het milieu en klimaat.

Bibliotheek

Bijna een kwart van de Nederlandse MKB’ers doet naar eigen zeggen direct of indirect zaken met ontwikkelingslanden en opkomende markten. Dat blijkt uit telefonische interviews met ruim 1.100 MKB’ers...
25 september 2011 Bijna twintig partijen in de Nederlandse bouwwereld gaan samenwerken in het Programma verduurzaming betonketen. Van productie tot toepassing en hergebruik werken zij aan vergaande...
Heeft u een taxibedrijf en heeft u regelmatig te maken klanten in een rolstoel? Of heeft u te maken met klanten of medewerkers die van speciaal vervoer afhankelijk zijn? De Code VVR geeft...
Meer publicaties

Hoe begin ik met MVO?

  1. Begin met kleine stappen en bouw uw MVO beleid steeds verder uit
  2. Wees creatief. MVO vergt een innovatieve blik op het bedrijf. Bedenk welke thema's er in uw branche spelen
  3. Pak MVO niet alleen op. Betrek uw personeel, klanten, buren en collega's erbij
  4. Zoek samenwerking met partijen in uw branche en in de keten, Maak een MVO-stappenplan en betrek uw medewerkers bij de uitvoering ervan
  5. Communiceer over uw MVOactiviteiten, bijvoorbeeld op uw website en in regionale kranten

MVO Tools

Er zijn geen resultaten

Andere MVO-organisaties en -netwerken

Het European Disability Forum houdt, als vertegenwoordigingsorgaan van mensen met een beperking, de Europese ontwikkelingen bij op haar website.
Transport en Logistiek Nederland (TLN) is belangenbehartiger in het goederenwegvervoer en logistieke dienstverlening. TLN richt zich ondermeer op de gezonde en duurzame ontwikkeling van de sector.
VTL
Centrum voor ontwikkeling van mensen in transport en logistiek.
Meer organisaties en netwerken

MVO Prijzen

Er zijn geen resultaten

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen