Wat doet public affairs?

Wat doet public affairs?

MVO Nederland creëert de optimale condities om toekomstbestendig ondernemen in de nieuwe economie mogelijk te maken. We voeren gesprekken met ambtenaren, bestuurders, politici en beleidsmakers. Ook in Europa. We voorzien hen van argumentatie voor de bestaande politieke agenda. Maar helpen ook bij het op de agenda zetten van nieuwe punten. Hieronder vind je een selectie van activiteiten waar onze lobby momenteel aan werkt.

Werkbezoek: op weg naar natuurlijke landbouw met boeren én keten

MVO Nederland werkt aan de transitie in de landbouw. Zo ontwikkelden we Boeren. Natuurlijk!, een collectief van ketenpartijen dat boeren helpt omschakelen naar natuurlijke landbouw. En brengen we inkopende bedrijven die biodiversiteit willen inkopen bijeen in het Collectief Natuurlijk Eten & Dr...

Agrifood Biodiversiteit

Op weg naar natuurlijke landbouw met boeren én keten: provincie en ministerie op werkbezoek

We staan voor een uitdaging in onze natuur en maatschappij. De biodiversiteit, en bodem-, water- en luchtkwaliteit vereisen een transitie. Een transitie die voor een belangrijk deel draait om de landbouw. Door als boer om te schakelen naar natuurlijke landbouw versterkt niet alleen de natuur maar kr...

MVO Nederland en vier ondernemers pleiten voor integraal beleid bij ministers Jetten en Adriaansens

De Nieuwe Economie Index (NEx) is een belangrijk moment voor MVO Nederland en het partnernetwerk om een stem te laten horen richting politiek en beleidsmakers. Het onderzoek – dat we jaarlijks uitvoeren in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek – laat zien op welke thema’s de urgentie het g...

Transparante ketens

MVO Nederland in gesprek met minister Schreinemacher over IMVO-wetgeving

Het kabinet werkt aan een wetgevingsvoorstel voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Een belangrijke ontwikkeling, want duidelijke randvoorwaarden voor transparantie en verduurzaming in de hele keten zijn hard nodig om een gelijk speelveld voor duurzame ondernemers te cre...

Circulaire economie Textiel

MVO Nederland werkt aan een circulaire textielsector: op pad met staatssecretaris Vivianne Heijnen

De textielsector heeft een grote impact op het milieu. Jaarlijks produceren we met elkaar tonnen textielafval. In 2025 moet 20 procent van het textiel duurzaam of circulair geproduceerd zijn. Daar zijn we nog lang niet, kortom: een uitdagende transitie. Gelukkig wordt er samen met MVO Nederland doo...

Circulaire economie Echte prijzen Groene energie Transparante ketens

MVO Nederland-werkbezoek zet duurzame ondernemers in de Haagse schijnwerpers

Duurzame ondernemers beschikken over volop kennis en ervaring over ondernemen in de nieuwe economie. Deze ervaring is zeer relevant voor politici en ambtenaren, omdat ze daarmee toekomstbestendig beleid beter kunnen aansluiten op de bedrijfspraktijk. Echter, Den Haag neemt die praktijkervaring nog t...