Wat doet public affairs?

Wat doet public affairs?

MVO Nederland creëert de optimale condities om toekomstbestendig ondernemen in de nieuwe economie mogelijk te maken. We voeren gesprekken met ambtenaren, bestuurders, politici en beleidsmakers. Ook in Europa. We voorzien hen van argumentatie voor de bestaande politieke agenda. Maar helpen ook bij het op de agenda zetten van nieuwe punten. Hieronder vind je een selectie van activiteiten waar onze lobby momenteel aan werkt.
Transparante ketens

MVO Nederland in gesprek met minister Schreinemacher over IMVO-wetgeving

Het kabinet werkt aan een wetgevingsvoorstel voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Een belangrijke ontwikkeling, want duidelijke randvoorwaarden voor transparantie en verduurzaming in de hele keten zijn hard nodig om een gelijk speelveld voor duurzame ondernemers te cre...

Circulaire economie Textiel

MVO Nederland werkt aan een circulaire textielsector: op pad met staatssecretaris Vivianne Heijnen

De textielsector heeft een grote impact op het milieu. Jaarlijks produceren we met elkaar tonnen textielafval. In 2025 moet 20 procent van het textiel duurzaam of circulair geproduceerd zijn. Daar zijn we nog lang niet, kortom: een uitdagende transitie. Gelukkig wordt er samen met MVO Nederland doo...

Circulaire economie Echte prijzen Groene energie Transparante ketens

MVO Nederland-werkbezoek zet duurzame ondernemers in de Haagse schijnwerpers

Duurzame ondernemers beschikken over volop kennis en ervaring over ondernemen in de nieuwe economie. Deze ervaring is zeer relevant voor politici en ambtenaren, omdat ze daarmee toekomstbestendig beleid beter kunnen aansluiten op de bedrijfspraktijk. Echter, Den Haag neemt die praktijkervaring nog t...

Transparante ketens

MVO Nederland-koplopers bepleiten ambitieuze wetgeving bij minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Een groeiende groep bedrijven neemt verregaande stappen om hun handelsketens te verduurzamen. Wetgeving belet op dit moment echter de versnelling die nodig is op weg naar de nieuwe economie. Om een gelijk speelveld voor duurzame ondernemers te bevorderen zijn scherpe randvoorwaarden essentieel. Daar...