MVO Nederland en de Tweede Kamerverkiezingen 2021

Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van onderwijs, zorg, arbeidsmarkt, woningmarkt, vergrijzing, migratie en de gevolgen van de coronacrisis. Maar er liggen nog veel grotere kansen. Kansen die Nederland een toekomstbestendig, innovatief en mooier land maken. Kansen waarmee we bovendien toewerken naar de nieuwe economie. De koplopers in de beweging van MVO Nederland laten al zien wat het betekent om toekomstbestendig te ondernemen in die economie. Dankzij de creativiteit en veerkracht van de ondernemers in ons netwerk zetten we stappen richting de nieuwe economie. Want groot-, midden- of kleinbedrijf, of zzp’er: ondernemers zijn innovatief in het vinden van nieuwe verdienmodellen, minimaliseren van grondstoffen, opereren zonder schadelijke uitstoot, het upcyclen van producten en het benutten van talent. Laat ze doen waar ze goed in zijn: hard werken, kansen creëren, banen scheppen. Wat we daarbij van het volgende kabinet vragen: schep de juiste voorwaarden. Maak duidelijke keuzes voor de toekomst en voer daar vervolgens consistent beleid op.

Om dat te bereiken draagt MVO Nederland 14 concrete voorstellen aan voor de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 – ingedeeld op drie thema’s. Deze voorstellen helpen ondernemers klimaatneutraal, circulair en inclusief te ondernemen, met eerlijke ketens. Als het volgende kabinet deze voorstellen uitvoert, doen ondernemers de rest.

Download 14-puntenplan

Analyse Verkiezingsprogramma’s Politieke partijen

MVO Nederland heeft de verkiezingsprogramma’s van alle dertien zittende partijen beoordeeld op de zeven thema’s van de nieuwe economie: nieuwe rijkdom, echte prijzen, transparante ketens, inclusief ondernemen, groene energie, biodiversiteit en circulaire economie. Met de analyse geeft MVO Nederland ondernemers en ondernemende mensen inzicht in hoezeer politieke partijen op de hand van hun belangen zijn. Uit de analyse blijkt een duidelijke tweedeling tussen conservatieve en progressieve partijen.

Laat je ons weten hoe je heet?
Vul je achternaam in
We vernemen graag je functie
Vul je organisatienaam in
Geef aan hoeveel medewerkers jouw organisatie heeft
Selecteer de meest relevante voor jouw organisatie
Vul je e-mailadres in