Sectornetwerken

MVO Nederland werkt met duurzame ondernemers aan het vormgeven van de nieuwe economie. Dat doen we niet alleen op individueel, maar ook op sectorniveau. Dit omdat we ervan overtuigd zijn dat je alleen door samenwerking de transitie écht kunt versnellen. Op basis van de impact die sectoren hebben op de nieuwe economie zijn vijf sectoren gekozen waar MVO Nederland zich specifiek op richt: agrifood, gebouwde omgeving, chemie, textiel en zorg.

In de sectornetwerken die we hebben vormgegeven in deze sectoren brengen we bedrijven samen. Hierin werken ze aan verduurzaming van hun bedrijf én sector. Binnen die sectoren zetten we innovatietrajecten op en organiseren we meet-ups. Ook werken de sectornetwerken regelmatig cross-sectoraal met elkaar samen.

Meer informatie over onze sectornetwerken

Weten wat onze sectornetwerken specifiek doen en wat ze jouw organisatie kunnen betekenen? Lees er meer over via de links hieronder: