RoffaBOP onderzoekt mogelijkheden om Suriname ‘kansenburger’ de arbeidsmarkt op te helpen

RoffaBOP heeft een missie: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de maatschappij in te helpen. De in Rotterdam gevestigde stichting noemt deze mensen ‘kansenburgers’, omdat er kansen genoeg zijn voor hen om goed werk te vinden met de juiste coaching en praktijkonderwijs.

Met de ervaring die RoffaBOP sinds 2012 heeft opgedaan, wil de stichting zich inzetten voor een nieuw platform in Suriname: Het Ondernemers Kansenhuis. Want ook in Suriname valt veel impact te realiseren met dit begeleidingstraject. Daarom liet RoffaBOP onderzoek doen naar de mogelijkheden om de kansenburgers de markt op te krijgen met een nieuw platform.

Onderzoek

RoffaBOP onderzoekt de mogelijkheden voor het opzetten van het ondernemers kansenhuis, om zo kansenburgers te kunnen matchen aan werkplekken in bijvoorbeeld de bouw. Zo een platform zou veel kansen kunnen bieden voor deze jongeren, maar ook voor de Surinaamse economie. Voord financiering van het onderzoek – uitgevoerd door lokale adviesbureaus – werd gebruik gemaakt van de regeling van de IMVO-voucher.

Resultaten

Het onderzoek heeft in kaart gebracht welke middelen en partijen er nodig zouden zijn om de potentiële kansenburgers te helpen met het opdoen van praktijkervaring om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Ook is onderzocht welke bedrijven ruimte en behoefte hebben om werkplekken beschikbaar te stellen voor deze jongeren. Daarbij zijn er partijen gevonden die een rol kunnen spelen omtrent de social support en coaching van de jongeren gedurende het project. Ten slotte zijn financieringsmogelijkheden voor het project onderzocht.

Vervolgstappen

Dankzij de bevindingen van het onderzoek kon RoffaBOP starten aan een nieuwe fase, waarin de stichting potentiële partners benaderd om het project van de grond te krijgen. Het onderzoek heeft laat zien dat er geen tekort is aan werkplekken enerzijds en enthousiasme en talent van kansenburgers anderzijds. Nu is het aan RoffaBOP om deze twee te matchen met het nieuwe platform.

Bekijk alle cases