Recycle-expert Krommenhoek Metals verbetert haar internationale keten 

Er is een belangrijke taak weggelegd voor de metaalsector om verder te verduurzamen. Bij de productie van staal wordt nog altijd veel energie verbruikt. Bovendien komen er vele tonnen CO2 vrij. Toch zijn er ook kansen. Staal is namelijk goed recyclebaar én biedt reële mogelijkheden voor upcycling. Ook niet onbelangrijk: metalen zijn onmisbaar voor de productie van duurzame energie-opwekkers zoals zonnepanelen en windmolens.

Onderzoek naar de keten 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt meer in dan alleen rekening houden met duurzaamheid. Er moet ook gekeken worden naar mensen- en arbeidsrechten. Als expert in het recyclen van oude metalen begrijpt Krommenhoek Metals deze noodzaak heel goed. Daarom heeft het bedrijf haar hele internationale keten en de (veiligheids)risico’s daarvan in kaart gebracht.  

Resultaten en toekomst 

Een diepgaand onderzoek, dat toch soepel is verlopen. Het heeft Krommenhoek Metals goed zicht op de keten opgeleverd. In samenwerking met adviseur Rainbow Collection zijn de belangrijkste risico’s in de keten geïdentificeerd. Daarnaast koos Krommenhoek Metals met een nieuwe partner voor een pilotregio.  

Dit zijn zeker hoopgevende stappen. Toch vindt Krommenhoek Metals dat er meer nodig is. Daarbij is wel een voorzichtige en aandachtige aanpak vereist. Voor sommige partners vormt het gesprek namelijk nog een uitdaging. De onderwerpen die aan bod komen liggen nu eenmaal gevoelig. Samen met een ketenpartner zal het onderzoek verder worden uitgebreid.  

Bekijk alle cases