PvdA-Kamerlid op pad met partners: circulaire economie in bouw, voeding en financiering

Een circulaire school-as-a-service, een ondernemer die toewerkt naar een vraaggestuurde sociaal-inclusieve voedselketen en een bank die wil leren van verduurzaming bij het MKB en in de regio. Met deze ingrediënten organiseerde MVO Nederland op vrijdag 30 november in Leidschendam-Voorburg een werkbezoek voor Gijs van Dijk, Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Arbeid en onder andere woordvoerder circulaire economie.

MVO NL-PARTNERS LATEN HET ZIEN

MVO Nederland werkt aan het veranderen van de spelregels voor duurzame ondernemers. Daarvoor voeren we een actieve lobby in Den Haag en Brussel, rond thema’s als fiscale vergroening, het Klimaatakkoord en financiering voor duurzame ondernemers. Eén van de belangrijkste thema’s is de omslag naar een circulaire economie. Op dat vlak hebben we in ons partnernetwerk allerlei sectoren om te laten zien. Gijs van Dijk: ‘Werkbezoeken vormen beeld en geluid bij politieke thema’s. En voor mij vormt circulaire economie de toekomst van ondernemerschap.’

INNOVATIEF AANBESTEDEN

Gastheer van dit werkbezoek is Kees Meijnen van Slimscholenbouwen. Hij ontwikkelt schoolgebouwen die meebewegen met de samenleving. Meijnen: ‘We bouwen industrieel, circulair en sociaal, met zo weinig mogelijk materiaalverlies. Dat doen we met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door te kijken naar de talenten die mensen hebben.’

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een innovatieve aanbesteding uitgezet, waar Meijnen op reageerde. Marian Rood, projectleider van de gemeente: ‘We hebben een marktconsultatie gedaan en gekeken naar de business case. De looptijd van het contract is dertig jaar en er is functioneel aanbesteed. We hebben vierkante meters met verschillende functies over elkaar heen gelegd, en vanuit de dienst gekeken. Zo hebben we in dit pand ’s avonds danslessen waar overdag peuters spelen.’ In dit geval begint verduurzaming bij de aanbesteding en de financiering. Een thema dat we vanuit MVO Nederland vasthouden, en waar de Rijksoverheid ook aandacht aan besteed.

FINANCIERS MET BALLEN

Van een lokale school gaan we naar de mondiale voedselketen. Stefan Baecke van Yespers werkt aan het tegengaan van voedselverspilling bij de bron. De klimaatdruk van voedsel is gigantisch. Yespers ziet kansen in een circulair voedselsysteem. Baecke: ‘We bouwen een lokaal en circulair model op om reststromen te verwaarden. Financiers zien hierin vooral risico’s en willen snel return on investment. Voor onze projecten hebben we financiers met ballen nodig.’ Yespers mist samenwerking binnen projecten. ‘Er wordt te veel in hokjes gedacht. We moeten problemen oplossen en ruimte creëren voor experimenten.’ Daarvoor zijn in de food & agrisector kansen te over. Zo werken ondernemers in het platform Verspilling is Verrukkelijk samen om voedselverspilling tegen te gaan.

LEREN VAN INNOVATIE IN DE REGIO

Rabobank wil als bank leren van verduurzaming. In de Circular Economy Challenge, waarin Rabobank samenwerkt met KPMG en MVO Nederland, wordt het MKB gestimuleerd om aan de slag te gaan met circulaire businessmodellen. David van Lynden: ‘Het MKB is de motor van innovatie en het moet in de regio gebeuren. Inmiddels zijn 150 MKB-ondernemingen betrokken. We zien bijzondere resultaten, met name als er cross sectorale samenwerkingen ontstaan.’

DIT VOORJAAR: UITVOERINGSAGENDA

We gaan hopelijk nog veel meer bijzondere circulaire resultaten zien als dit voorjaar na het Rijksbrede Programma Circulaire Economie, het Grondstoffenakkoord en de Transitieagenda’s Circulaire Economie de Uitvoeringsagenda verschijnt vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin zal ook het Versnellingshuis een plek krijgen. MVO Nederland hoopt dat dit ondernemers kan helpen te versnellen in de omslag naar een duurzame economie.

En met dit soort werkbezoeken blijven we vanuit duurzame ondernemers aan politici en beleidsmakers tonen wat er al kan in duurzaam ondernemend Nederland en wat er allemaal gebeurt. Heb je hier ideeën bij of vragen over? Laat het ons weten!