REDD+ Business Initiative: houd tropische bossen in stand

Elk jaar wordt een oppervlakte aan ongerept regenwoud ter grootte van Nederland gekapt ten behoeve van houtoogst en de productie van onder meer soja, palmolie en rundvlees. Door deze massale ontbossing gaat zeer veel natuurlijk kapitaal verloren. Nu kun je hier als ondernemer de schouders over ophalen, maar je kunt er ook iets tegen doen. Het REDD+ Business Initiative (RBI) strijdt voor het behoud van tropische bossen door samen op te trekken. RBI is een zelfstandig netwerk onder de vlag van MVO Nederland.

Het tegengaan van ontbossing is onderdeel van het Klimaatakkoord van Parijs en heet daar Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). Dat het daarin is opgenomen is logisch: voorkomen dat tropische regenwouden worden verbrand of gekapt betekent immers minder vrijkomend CO2. REDD+ is feitelijk gezien een mechanisme dat waarde toekent aan die ‘vermeden emissies’ en daarmee aan het behoud van  natuurlijk kapitaal.

WELVARENDE LANDEN COMPENSEREN TROPENLANDEN

Via REDD+ krijgen tropenboslanden  een financiële bijdrage voor bosbehoud en duurzaam bosbeheer. Deze bijdrage komt van overheden en bedrijven in welvarende landen die daarmee ook hun eigen klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen realiseren. Zo compenseren de welvarende landen de tropenlanden voor de bijdrage die de bossen leveren aan het reguleren van het klimaat. De implementatie van REDD+ door overheden verloopt echter traag. Een groep Nederlandse bedrijven heeft daarom zelf initiatief genomen om dit te versnellen. En wel via het REDD+ Business Initiative (RBI). Bedrijven, investeerders en non-profitorganisaties die zich hierbij hebben aangesloten participeren actief in REDD+-projecten en stimuleren andere bedrijven om dat ook te doen.

DOE MEE EN DRAAG BIJ AAN HET BEHOUD VAN TROPISCHE BOSSEN

Het voelt soms als lastig om als individueel bedrijf een bijdrage te leveren aan het behoud van de natuur. Aansluiten bij RBI zou dan eigenlijk een no-brainer moeten zijn, zeker omdat je binnen een internationaal kader een bijdrage levert aan het aanpakken van de drie grootste duurzaamheidsproblemen van deze tijd:

  1. klimaatverandering: minder ontbossing bos betekent minder CO2-uitstoot
  2. ongelijke welvaartsverdeling: REDD+ projecten leveren een directe bijdrage aan duurzame economische ontwikkeling (SDG’s) van lokale gemeenschappen in en rond het het tropisch regenwoud;
  3. en uiteraard het verlies van natuurlijk kapitaal: tropische regenwouden herbergen 50procent van de biodiversiteit op aarde en via REDD+ kan worden voorkomen dat hele ecosystemen en vele soorten uitsterven.

VOORDEEL VOOR MVO NEDERLAND-PARTNERS

Ben je partner van MVO Nederland en heb je interesse in aansluiten bij RBI? Als je dit aangeeft bij je inschrijving ontvang je kosteloos een introductiecursus en betaal je het eerste half jaar geen lidmaatschapsbijdrage.

Doe mee met RBI

Of je nu werkzaam bent bij grootbedrijf of mkb: aansluiten is mogelijk. Je wordt lid en neemt carbon credits of duurzame producten  af uit gecertificeerde REDD+-projecten. Interesse? Kijk dan op de website van RBI.

Terug naar overzicht