Dutch Circular Textile Valley: op weg naar een circulaire modesector

De kledingindustrie produceert te veel kleding waardoor er ook te veel wordt weggegooid. Huishoudens en bedrijven in Nederland danken bijvoorbeeld jaarlijks iets meer dan 250 kiloton textiel af, waarvan 155 kiloton wordt verbrand. Een deel daarvan is herdraagbaar of is op een andere manier nog te gebruiken. Genoeg redenen om ons van dit alles iets ‘aan te trekken’. En dus zetten we mede de Dutch Circular Textile Valley (DCTV) op, een beweging die werkt aan het creëren van een circulaire textielketen om de milieu-impact van kleding te verminderen.

De Dutch Circular Textile Valley zet in op het versnellen van de circulaire modemarkt door textielafval en het gebruik van virgin grondstoffen in de mode-industrie te verminderen. De belangrijkste doelstellingen zijn het sluiten van de vezelkringloop en het positioneren van Nederland als voorloper op het gebied van circulaire mode en textiel.

Wat we doen

DCTV ondersteunt aangesloten bedrijven en start-ups in de kleding- en modesector met begeleiding op maat of door het verwijzen naar partijen binnen hun netwerk. Hiervoor worden regelmatig landelijke bijeenkomsten georganiseerd, waar deelnemende partijen elkaar ontmoeten om krachten te bundelen. Ook werkt de groep intensief samen met verschillende regionale hubs. MVO Nederland versterkt de organisatie door ons (internationale) netwerk in te zetten, projectmanagement uit te voeren en de juiste randvoorwaarden te scheppen via lobby.

WIE DOEN ER MEE?

DCTV is een zelfstandige stichting, opgezet vanuit Versnellingshuis Nederland Circulair! MVO Nederland werkt hierin samen met Modint, Het Groene Brein, Circle Economy, Fashion for Good en ABN AMRO.

Resultaten

Eerder stelde DCTV een lijst op met meer dan honderddertig circulaire mode- en textielinitiatieven. Op politiek niveau wordt het project ook gewaardeerd. DCTV wordt uitgelicht als icoonproject in de ‘Transitie Agenda Consumptie Goederen’ van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Je leest meer over Dutch Circular Textile Valley op de website dutchcirculartextile.org.

Bianca Streng

Sectormanager Textiel

Heb je vragen over dit project? Neem gerust contact met mij op.

b.streng@mvonederland.nl
Terug naar overzicht