Drinkwaterbedrijven gaan werken met materialenpaspoort

Om Nederland in 2050 volledig circulair te maken, moeten we in 2030 50 procent minder primaire grondstoffen gebruiken. De Nederlandse economie is op dit moment (2022) 12,9 procent circulair, zo blijkt uit de Nieuwe Economie Index (NEx). Er is dus nog genoeg te doen. Ook voor de drinkwatersector. Schoon water uit de kraan is in Nederland vanzelfsprekend. Maar de manier waarop we ons drinkwater vervoeren kan beter. Er ligt momenteel meer dan 100.000 kilometer waterleiding in de bodem, dus de potentiële impact is groot. De drinkwatersector – verenigd in Blauwe Netten – pakt daarom zijn verantwoordelijkheid. Samen werken we toe naar een hoogwaardig hergebruik van drinkwaterleidingen. Een essentieel middel om dat te bereiken is het materialenpaspoort.

In Blauwe Netten is afgesproken dat negen Nederlandse drinkwaterbedrijven in 2023 aan de slag gaan met het materialenpaspoort voor hun drinkwaterleidingen. In dit digitale paspoort leggen de bedrijven vast uit welke materialen en grondstoffen een nieuwe leiding bestaat, waar de leiding zich bevindt en wanneer het beschikbaar komt voor hoogwaardig hergebruik. Het aanleveren van deze informatie door leveranciers nemen de deelnemende bedrijven mee in hun aanbestedingen. De afspraak is tot stand gekomen na een succesvolle pilot met Madaster, het kadaster voor materialen en de leverancier van de technologie achter het paspoort.

100.000 kilometer circulair in 2050

Door de materiaalinformatie op een centrale plek beschikbaar te maken, weten verantwoordelijken door welke leidingen het water stroomt. Inzicht in de kwaliteit van reststromen, én het moment en locatie waarop deze beschikbaar komen, zijn onmisbaar om hoogwaardig hergebruik te realiseren. We weten daarbij ook: informatie is waardeloos als het niet betrouwbaar en verifieerbaar is. Daarom moet het paspoort voor de juiste stakeholders in de keten toegankelijk zijn op een betrouwbare, onafhankelijke en centrale plek.

Dankzij een samenwerking met die onafhankelijke partij – Madaster – creëren we de materialenbank van de toekomst. Deze vormt de basis voor het aanbod van secundaire grondstoffen waarmee het delven van primaire grondstoffen uiteindelijk is uit te faseren. Blauwe Netten is ervan overtuigd dat het materialenpaspoort dé kans biedt om transparantie in de keten te vergroten en daarmee de sturing op hergebruik van materialen te verbeteren. Doel van het netwerk Blauwe Netten is om 100.000 kilometer leidingen die in de grond liggen circulair te laten zijn in 2050. Het paspoort is hiervoor een belangrijke eerste stap.

“Ons netwerk Blauwe Netten laat zien dat je door samenwerking en een dosis lef het systeem kunt veranderen richting een circulaire economie.”

Maria van der Heijden, directeur-bestuurder MVO Nederland

GESLAAGDE PILOT

In 2021 besloot Blauwe Netten een pilot te starten met Madaster, het kadaster voor materialen. Hierin deden drinkwaterbedrijven PWN, WML en Vitens, en producenten AVK, Dyka en Beulco ervaring op met het opstellen, vastleggen en ontsluiten van materialenpaspoorten. Dit bleek een schot in de roos. Uit de pilot blijkt dat de functionaliteiten van het Madaster-platform ruimschoots voorzien in de behoefte om hoogwaardig hergebruik mogelijk te maken en dat de benodigde systemen goed op elkaar aan te sluiten zijn. Elk bedrijf gaat nu zelf in zijn eigen tempo aan de slag. Voor het ene bedrijf betekent dat een onderzoek naar de impact van het invoeren van zo’n materialenpaspoort op hun organisatie, voor het andere dat ze beginnen met het aanpassen van systemen en hun beoordelingscriteria in aanbestedingsprocedures.

AAN DE SLAG MET HET MATERIALENPASPOORT IN DE DRINKWATERSECTOR

Na een succesvolle pilot volgt opschaling. Om alle drinkwaterbedrijven te ondersteunen bij het invoeren van het materialenpaspoort stelde MVO Nederland een ‘Aan de slag met het materialenpaspoort in de drinkwatersector’ op. Hierin lees je wat er tot op heden is gebeurd én wie welke rollen kan oppakken om het paspoort daadwerkelijk te gebruiken. Dit document is kosteloos beschikbaar via de knop hieronder. Neem voor vragen over dit project contact op met Fenna Cerutti, sectormanager infra & drinkwater bij MVO Nederland.

Download Aan de slag met het materialenpaspoort

Fenna Cerutti

Sectormanager infra en drinkwater f.cerutti@mvonederland.nl
Terug naar overzicht