Collectief Natuurlijk Eten & Drinken

Via het reguliere voedsel dat wij dagelijks eten, heeft de mens een verwoestend effect op de aarde. Ons landbouwsysteem veroorzaakt 25 procent van de broeikasgasemissies en 60 procent van het verlies aan biodiversiteit. Het is nog niet te laat om het tij te keren. De landbouw is namelijk bij uitstek ook de sector die klimaatverandering kan remmen en de watercyclus en ecosystemen kan herstellen. Om dat voor elkaar te krijgen, is het nodig dat natuurlijke landbouw het nieuwe normaal wordt. En dat we ons menu zo veel mogelijk plantaardig inrichten. Met het Collectief Natuurlijk Eten & Drinken brengen we inkopende bedrijven bij elkaar om voeding in te kopen die de biodiversiteit stimuleert.

Steeds meer agrariërs willen natuurlijk boeren, maar zoeken afzetzekerheid en (financiële) waardering. Tegelijkertijd willen steeds meer inkopers hun steentje bijdragen aan gezondheid, biodiversiteitsherstel en het tegengaan van klimaatverandering – maar zijn natuurlijke landbouwproducten in Nederland nog niet in grote volumes beschikbaar. Met dit initiatief verbinden we mensen met visie en ambitie in de keten. En brengen zo een vliegwiel tot stand waardoor we deze impasse kunnen doorbreken.

Het collectief omvat nu 16 grote inkopers van eten en drinken, zoals Roompot, het Radboudumc en de TU Delft. Ze weten dat meer natuurlijk voedsel inkopen een puzzel is die vraagt om vertrouwen, wederzijds commitment en samen in actie komen. Daarom kopen ze vanaf nu zo veel mogelijk in bij agrariërs die actief biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid stimuleren. We maken bindende afspraken met onze toeleverancier(s) en verbinden ons aan nieuwe partijen die dit gedachtegoed met ons delen. We voeren pilots uit, zoeken actief naar wegen om dit mogelijk te maken en delen relevante kennis en ervaringen met andere deelnemers. Doel is om natuurlijke landbouw het nieuwe normaal te maken.

"Aan de ene kant verenigen we boeren in ons collectief Boeren. Natuurlijk! en aan de andere kant inkopers om deze boeren via contracten langetermijn-afzetzekerheid geven. Win-win.”

Gerard Teuling, sectormanager agrifood bij MVO Nederland.

Deelnemers

Het Collectief Natuurlijk Eten & Drinken is gelanceerd bij Hoeve Wielrevelt in Utrecht. De eerste deelnemers zijn de RAI, Roompot, TU Delft, de HAS, de HvA, de UvA, de Radboud Universiteit, het Radboudumc, de VU, PWC, ABN, Omring, De Zellingen, RVO, het ministerie van LNV en de Provincie Brabant. MVO Nederland stuurt als onafhankelijke partij de deelnemers in de transitie. Je vindt meer informatie in het persbericht van de lancering en op natuurlijkkapitaal.nl

Maris van MVO Nederland

Maris Kool

Accountmanager

Aansluiten bij Collectief Natuurlijk Eten & Drinken of vragen over dit project?

→ Plan een afspraak in mijn agenda
Terug naar overzicht