Buyer Group Voeding: realiseren van de eiwittransitie

Je staat er niet altijd bij stil, maar achter elke maaltijd zit een CO2-uitstoot en achter elk inkoopcontract zit een plastic afvalberg. Inkopende organisaties zoals zorginstellingen, overheden en onderwijsinstellingen hebben de kracht dit te veranderen door het realiseren van de eiwittransitie. Dit betekent: meer plantaardige eiwitten op het menu en minder dierlijke. Door voort te bouwen op de marktvisie die voortkwam uit de buyer group Voeding in de Zorg, stimuleren MVO Nederland en PIANOo (Expertisecentrum Aanbesteden) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in een vervolgtraject verschillende organisaties om anders in te kopen. Het doel? De eiwittransitie realiseren in meerdere sectoren.

Circulair inkopen

De argumenten om toe te werken naar een plantaardiger dieet worden steeds zichtbaarder. plantaardige eiwitten hebben ten opzichte van dierlijke eiwitten minder impact op mens en milieu. Alle schade door productie en gebruik meegerekend,. De ‘echte prijs’ van plantaardige eiwitten is hierdoor een stuk lager.

Het probleem is echter niet dat we niet weten waarom het belangrijk is om over te stappen op plantaardige eiwitten, of welke stappen we moeten zetten om de eiwittransitie mogelijk te maken. Dat hebben we tenslotte in de marktvisie uitgewerkt. De vraag is hoe je je hele organisatie meeneemt in deze verandering. Wat is nodig van iedereen binnen een organisatie om de eiwittransitie door middel van inkoop te realiseren en in de praktijk te brengen? Daar gaat dit vervolgproject op in.

Dit staat er op het programma

In dit traject komen we met een groep inkopende organisaties bij elkaar om plantaardige eiwitten de nieuwe norm te maken. Het programma bestaat uit vijf bijeenkomsten en ziet er als volgt uit:

  1. Kick-off: kennismaking en behoeftebepaling  | Maandag 11 september 2023, 10.00 – 12.00 uur, Social Impact Factory Utrecht
  2. Focus op inkopers: met hulp van een aanbestedingsjurist ambities doorvertalen in (een plan voor) aanbesteding | Woensdag 27 september 2023, 13.30 – 15.30 uur, Stadion Galgenwaard, Utrecht
  3. Focus op duurzaamheidsmanagers: intern draagvlak creëren |dinsdag 24 oktober, 13.30 – 15.30 uur, locatie n.t.b.
  4. Focus op contractmanagers: samenwerking op ambities tijdens contracttijd | Donderdag 16 november, 13.30 – 15.30 uur, locatie n.t.b.
  5. Afsluiting en terugblik eiwittransitie als nieuwe realiteit | Dinsdag 5 december, 9.00 – 13.00 uur,  locatie n.t.b.

Iets voor jou?

In dit project gaan we met drie collega’s uit iedere inkopende organisatie aan de slag met de eiwittransitie: de duurzaamheidsmanager, inkoopmanager en contractmanager. Dit zijn allemaal belangrijke schakels in het inkoopproces en dus in het daadwerkelijk realiseren van de eiwittransitie. De duurzaamheidsmanager helpt met het vinden van intern draagvlak voor deze transitie. De inkoopmanager gaat over het technische aspect van de aanbesteding. De contractmanager richt zich op het beheer van de relatie met de leverancier en de daadwerkelijke uitvoering van de gemaakt afspraken in het contract.

Even praktisch

Wat is een buyer group?

In een buyer group werken (publieke en private) inkopers en leveranciers met elkaar aan de verduurzaming van een bepaalde productgroep. Wist je dat deze werkvorm uniek is? We vertellen je er graag meer over.

Zijn er kosten verbonden aan mijn deelname aan dit project?

Wanneer je (namens je bedrijf) mee wilt doen aan dit project, zijn hier geen kosten aan verbonden. Wel vragen we je om actieve inzet. Denk hierbij aan je aanwezigheid tijdens bijeenkomsten en het uitzetten van specifieke acties die passen bij jouw rol in het project.

Kunnen deelnemers ook op een later moment aansluiten?

Nee. Het is helaas niet mogelijk om op een later moment aan te sluiten.

Hoeveel tijd kost deelname aan dit project?

Je kan uitgaan van de tijd die de bijeenkomsten kosten en voorbereiding. Er vinden vijf bijeenkomsten plaats van ongeveer 2-3 uur. Daarnaast kan je rekening houden met een uur voorbereiding per bijeenkomst.

Mee doen?

Ben jij een inkopende organisatie en heb je ambitie om de eiwittransitie in gang te zetten? Meld jezelf en jouw collega’s dan gratis aan via onderstaand aanmeldformulier.


Marieke de Jong

Projectmedewerker MVO Nederland m.dejong@mvonederland.nl
Terug naar overzicht