Woonwijk Steenbrugge: deze pilot toont de positieve impact van natuurinclusief bouwen aan

Duurzaam en natuurinclusief bouwen is nog lang geen norm in de bouw en projectontwikkeling. Toch biedt het volop kansen voor de sector. Daarom is een aantal partijen – samen met MVO Nederland – aan de slag gegaan met een pilot in het nieuwe dorp Steenbrugge, aan de rand van Deventer. Deze pilot was vooral gericht op het onderzoeken van de impact die duurzaam bouwen kan hebben op mens en milieu. Het doel? Zulke praktische kennis en ervaringen opdoen dat de hele bouwsector er opvolging aan kan geven.

Tijdens de hele gebiedsontwikkeling van Steenbrugge is het belang voor natuurlijk kapitaal in de brede zin centraal gezet. Oftewel: hoe zorgt de bouw van een woonwijk voor positieve impact op klimaatadaptatie, biodiversiteit, welzijn en CO2-vastlegging? Dankzij de  samenwerking tussen gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development), Le-Clercq Planontwikkeling, Bemog Projectontwikkeling, Luc Bos als stedenbouwkundige, Woonbedrijf Ieder1 en Gemeente Deventer zijn diverse specialisaties vertegenwoordigd in het proces.

Wat we doen

Steenbrugge is een van de twee gebiedsgerichte coalities in de bouw die MVO Nederland selecteerde binnen het Maatschappelijk Programma Natuurlijk Kapitaal. In dit programma werkt MVO Nederland samen met IUCN NL, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en VNO-NCW.

Op initiatief van MVO Nederland zijn de resultaten en effecten van de natuurinclusieve aanpak in en rond het plangebied onderzocht voor gebruik in de businesscase en bij beleidsvorming. Zo blijkt uit de eerste resultaten dat een groene inrichting leidt tot groter welzijn van bewoners. En zorgt voor een forse kostenbesparing op het gebied van ziektekosten. Het bespaarde bedrag door natuurinclusief bouwen kwam zo uit op ongeveer negen ton euro per jaar.

Concrete adviezen

Het project leidde tot concrete adviezen, zoals de standaard opname van een minimum percentage aan groen in bestemmingsplannen. Ook laat het andere bouwpartijen zien dat duurzaam en natuurinclusief bouwen enorme (kwantificeerbare) maatschappelijke voordelen oplevert en dus navolging verdient. De inzichten en lessen uit dit pilotproject zijn daarom beschikbaar voor iedereen die gebiedsontwikkeling en bouw duurzamer vorm wil geven.

David Thelen

Sectormanager Gebouwde Omgeving
Terug naar overzicht