IMVO-vouchers: financiering voor onderzoek naar duurzaamheid in je keten

Van 2012 tot en met 2022 boden de IMVO-vouchers financiële ondersteuning aan bijna 300 mkb-ondernemers met ambities voor het verduurzamen van hun internationale keten. Aangezien de laatste ronde vouchers in 2022 is toegekend en er nog geen zicht is op terugkeer van de vouchers, is het tijd voor een terugblik. Wat zijn IMVO-vouchers precies, waarom zijn ze waardevol en vooral: wat hebben we er de afgelopen jaren mee bereikt?

Hoewel het Nederlandse bedrijfsleven grotendeels bestaat uit mkb-bedrijven, vallen ze qua regelingen op het gebied van verduurzamen van de internationale keten vaak tussen wal en schip. Daarbij is Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) nog lang niet standaard bij veel bedrijven, en geldt voor het mkb vaak een gebrek aan financiële middelen, tijd en kennis. De IMVO-vouchers zijn een concreet middel om mkb-bedrijven te steunen wanneer ze aan de slag willen met hun keten

Verduurzamen van de internationale handelsketen

MVO Nederland verleende door middel van de IMVO-vouchers financiële ondersteuning aan mkb-bedrijven die hun internationale handelsketen wilden verduurzamen.  Met deze voucher kregen de ondernemers vijftig procent terug van de kosten voor het inhuren van een externe adviseur om hun internationale handelsketen te verduurzamen – tot een maximum van 10.000 euro. Van haalbaarheidstudies en advies over transparanter maken van je keten tot de introductie van duurzame innovaties of het opzetten van pilotprojecten of impactstudies; de IMVO-voucher bood een uitkomst.

In elke voucher zaten drie componenten: het mkb-bedrijf, de handelspartner en de adviseur. De handelspartner werd aangewezen in een zogenaamd Private Sector Development land, benoemd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Denk hierbij aan landen in Zuid-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië. Samen met deze handelspartner werkte het mkb-bedrijf aan verduurzaming in de keten. De Nederlandse of internationale adviseur voorzag het mkb-bedrijf vervolgens van advies en onderzoek op het gebied van mensenrechtensituaties, het verbeteren van arbeidsomstandigheden en/of het milieubeleid bij handelspartners in ontwikkelingslanden.

“Het onderzoek heeft ons dusdanig veel opgeleverd dat we nu concrete handvatten hebben om verder aan de slag te gaan met verduurzaming”

Mart Veeken, Labl Fashion

“We zijn zeker tevreden. Er is een heel ander beeld ontstaan op wat eerst afval was”

Guido van Staveren van Dijk, Moyee Coffee

“Het heeft ons in staat gesteld om meer over de keten te leren en deze te certificeren, twee elementen die cruciaal zijn in onze fase als bedrijf”

Oprichters Johnny Cashew,

Bekijk de ervaringen

Terugkijkend zijn er veel bedrijven gebaat geweest bij de IMVO-voucher. Het project heeft ondernemers geholpen om hun internationale handelsketen te verduurzamen, meer inzicht te krijgen in deze keten en de voucher heeft de relaties tussen ketenpartners in de meeste gevallen versterkt. Qua sectoren zijn er vooral op textiel- en landbouwgebied veel stappen in de goede richting gezet, maar ook op het gebied van elektronica, voedingsmiddelenindustrie, toerisme en transport. Benieuwd hoe mkb-bedrijven de IMVO-voucher hebben ingezet en wat ze daarmee bereikten? We verzamelden een handjevol succesverhalen hieronder, per thema.

Ben je benieuwd welke projecten met behulp van de IMVO-vouchers nog meer zijn gerealiseerd?

Bekijk alle ervaringsverhalen

Over IMVO-vouchers

Voor het midden- en kleinbedrijf met internationale en duurzaamheidsambities bood MVO Nederland in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken van 2012 tot 2022 financiële ondersteuning via de IMVO-voucher. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze voucher gaf recht op 50 procent korting op advieskosten met als doel de internationale supply chain te verduurzamen. De voorbije jaren profiteerden al meer dan 300 bedrijven van de IMVO-voucher. In 2022 is de laatste ronde vouchers toegekend en kan je geen aanspraak meer maken op een IMVO-voucher.

Meer doen met mvo Nederland?

MVO Nederland zal zich blijven inzetten voor duurzame handel en IMVO. Bekijk bijvoorbeeld onze MVO Risico Checker om kosteloos een korte check te doen waarin je ontdekt welke internationale mvo-risico’s je loopt met jouw handelsactiviteiten. En natuurlijk wat je kunt doen om die risico’s te beperken.

Marit Berkelaar

Programmamanager m.berkelaar@mvonederland.nl
Terug naar overzicht