Green Deal Circulair Inkopen: samen naar een circulaire economie

De nieuwe economie is een circulaire economie. Oftewel: een economisch systeem waarin grondstoffen, onderdelen en producten zo veel mogelijk hun waarde behouden in gesloten kringlopen. Geen afval dus en een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot. Dit betekent dat ondernemers zich in al hun activiteiten richten op het zo lang mogelijk maken van de levenscyclus van grondstoffen, producten en onderdelen, beginnend bij het inkoopproces.

MVO Nederland is er als beweging van ondernemers in de nieuwe economie van overtuigd dat kringlopen alleen te sluiten zijn door ketensamenwerking en bundeling van krachten. Daarom zijn we medeoprichter van het netwerk Green Deal Circulair Inkopen (GDCI) – een groep van meer dan vijftig organisaties die samenwerken aan de transitie naar een circulaire economie via het inkoopproces.

Gebundelde krachten

Het GDCI-netwerk is een initiatief van MVO Nederland, PIANOo (het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat), Rijkswaterstaat en de NEVI (de vereniging voor inkoop- en supply management). In het netwerk bundelen publieke en private partijen hun kennis en expertise door met hun inkoopbeleid de circulaire economie aan te jagen en leerpunten met elkaar te delen.

Het GDCI-kernteam faciliteert kennisdeling en matchmaking tussen de deelnemende organisaties. Ook organiseert het team praktijksessies, trainingen en deelnames aan diverse leernetwerkdagen. Het netwerk leidde onder meer al het kennisplatform Circulair Inkopen – een verzameling kennis, tips en voorbeelden op het gebied van circulair inkopen.

De aangesloten netwerkpartners werken samen aan nieuwe circulaire inkoopoplossingen op het gebied van kantoorinrichting, meubilair, gebouwen, verpakkingen, voeding, bedrijfskleding, relatiegeschenken, grondstoffen voor het primaire proces en kantoorartikelen. De meer dan zestig projecten zorgen voor massa en maken de weg vrij voor circulair inkopen als nieuwe norm.
Bovendien is het een ferme stap richting het doel van het kabinet om Nederland in 2050 volledig met circulaire materialen te laten werken.

Meedoen

Circulair inkopen biedt volop kansen. Per jaar kunnen we er namelijk – volgens een onderzoek van TNO – zo’n zeven miljard euro mee verdienen, vijftigduizend banen mee creëren én natuurlijk bergen afval reduceren en uitstoot verminderen. Wil je meer weten over het GDCI-netwerk of je erbij aansluiten? Neem dan contact op met MVO Nederland en vraag naar het GDCI-netwerk.

Terug naar overzicht