Peeze creëert kansen voor koffieboeren in Peru met nieuw proces: bijenhouden

Als het aan de Arnhemse koffiebranderij Peeze ligt, dan is het tijd voor andere koffie. Want koffieboeren zijn voor hun inkomen vaak afhankelijk van de internationale marktprijs van koffie, die soms niet eens de productiekosten dekt. Laat staan ecologische kosten van bijvoorbeeld CO2-uitsoot.

Peeze doet het daarom net even anders. Naast het betalen van een eerlijke prijs aan de koffieboeren waarmee zij samenwerken, wil Peeze hen helpen met het creëren van extra bronnen van inkomsten. Zonder het milieu aan te tasten, waar juist de boeren zo afhankelijk van zijn. Met deze ambitie werd een onderzoek gestart naar een geheel nieuw proces voor op de boerderij: bijenhouden.

Onderzoek

Het idee van bijen als nieuw verdienmodel werd aangedragen door de CEPRO Yanesha coöperatie in Peru. Logisch, gezien deze boeren al generaties biologisch produceren en liever met dan tegen de natuur werken. Maar ondanks hun kennis over de natuur en de rol die bijen daarin vervullen, was het concept bijenhouden nieuw voor hen. Hierin wilde Peeze graag faciliteren. Samen zijn er ambities in het project gesteld.

Daarom startte Peeze een pilot, waarin twintig boeren zijn geïntroduceerd in de wereld van bijenhouden onder begeleiding van een Peruaanse bijenexpert. Het trainingsprogramma moest zorgen dat de boeren onafhankelijk de honing kunnen produceren, verpakken en verkopen, maar ook kennis hebben over de gezondheid van de bijen. Daarnaast is elke boer voorzien van een bijenvolk en de nodige materialen om op hun eigen boerderij te starten met bijenhouden. Voor de financiering van deze pilot, maakte Peeze gebruikt van de IMVO-voucher.

Resultaten

De eerste oogst aan het eind van een lang traject bezorgde de coöperatie niet alleen 351 kg biologische honing, maar ook veel enthousiasme onder de boeren. En hoewel deze omvang van honingproductie nog niet erg winstgevend is, zien alle partijen de pilot als een groot succes door het potentieel van bijenhouden. Zo bevorderen de bijen de gezondheid van de koffiebloesems en de omringende natuur. Daarnaast zorgt de honingproductie voor extra werkgelegenheid en inkomsten.

Vervolgstappen

Door het succes wil de coöperatie de honingproductie opschalen en professionaliseren. Daarom start Peeze dit jaar (2022) een tweede fase van het project, waarin zij helpen bij de financiering van een tweede trainingsprogramma, nieuwe productiemiddelen en zelfs het aanplanten van flora om de bijen een steun in de rug te geven. De investeringen richten zich op de verdere ontwikkeling van de bijenkolonies en het creëren van een leefbaar inkomen voor de gemeenschappen van de coöperatie.

IMVO-voucher

Peeze is gebrand op het creëren van positieve impact, op het leven van de koffieboeren én de omringende natuur. Wil jij net als Peeze werken aan een toekomstbestendige keten en kan je daarbij een financiële steun in de rug gebruiken? Lees dan meer over de IMVO-voucher via de onderstaande knop.

Bekijk alle cases