Op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen

Op 17 maart 2021 gaan we naar de stembus en kiezen we een nieuwe Tweede Kamer. De verkiezingen vormen de start van de formatie, een nieuw kabinet voor de periode 2021-2025, een nieuw regeerakkoord en nieuw beleid, wetten en regels. Volgend jaar lijkt nog ver weg – zeker in de tijd van corona –, maar we zijn vanuit MVO Nederland al druk bezig om te zorgen dat het volgende kabinet de randvoorwaarden voor ondernemers zo inricht, dat duurzame bedrijven de wind in de rug krijgen.

Dat is dan ook een belangrijk onderdeel van onze strategie: we werken aan belangenbehartiging. Zo pleiten we op dit moment voor voorwaarden op het gebied van duurzaamheid aan economische steunpakketten rondom corona, en zijn we in Europa betrokken bij de Green Recovery Alliance.

In dit bericht lees je meer over wat we doen op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen en wat jij hier als partner van kunt verwachten. Maar we kunnen het niet alleen, we hebben jouw hulp als deelnemer aan ons netwerk hard nodig!

DIT HALFJAAR
INBRENG LEVEREN BIJ VERKIEZINGSPROGRAMMACOMMISSIES 

MVO Nederland levert op dit moment inbreng bij verkiezingsprogrammacommissies. Dat vindt vooral achter de schermen plaats. De mensen in deze commissies schrijven per politieke partij het verkiezingsprogramma. Die vormen de basis als politieke partijen tijdens de formatie gaan onderhandelen over het nieuwe regeerakkoord voor de periode 2021-2025. In die programma’s moeten dus voorstellen staan die duurzame ondernemers de wind in de rug geven.

In samenspraak met leden van de Raad van Partners en het Koplopernetwerk stelden wij inbreng op langs drie hoofdlijnen:

  1. Gratis bestaat niet

  2. Durf te kiezen voor duurzame ondernemers

  3. Een overheid met lef

Per punt hebben we zo’n zes concrete beleidsvoorstellen uitgewerkt. Allemaal punten waarmee we toewerken naar een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve economie met eerlijke ketens, waarin toekomstbestendig ondernemen de norm is.

Een aantal daarvan is met name voor grote bedrijven interessant, zoals ons pleidooi voor een CO2-heffing van 10 euro per ton breed in de economie. En het pleidooi om transparantie te eisen van ondernemers over de bedrijfsvoering. Of om de SDG’s centraal te stellen in het volgende regeerakkoord.

Wil je de hele inbreng van MVO Nederland voor de verkiezingsprogrammacommissies ontvangen – voor jezelf of jouw public affairs-collega – vraag dit document dan op bij je GBN-relatiemanager. We nodigen iedereen uit die zelf inbreng levert bij verkiezingsprogrammacommissies om één of meer van de punten van MVO Nederland daarin mee te nemen, zodat we de beweging vergroten.

VOLGEND HALFJAAR
ZOMER – KERST

Waar we op dit moment vooral achter de schermen werken, gaan we na de zomer – als de verkiezingscampagne van start gaat – steeds meer voor de schermen aan de slag. In een serie op onze eigen kanalen toetsen we de verkiezingsprogramma’s die verschijnen op hoe ze scoren op de agendapunten van de Nieuwe Businessagenda. We gaan de punten uit onze inbreng onder de aandacht brengen in opinie en op sociale media én we werken aan een campagne, waarin we laten zien wat ondernemers zouden doen als ‘minister van de Nieuwe Economie’.

BEGIN 2021
NE21 VERKIEZINGEN MAART

In het nieuwe jaar, als de verkiezingscampagne op volle toeren is, besteden we hier aandacht aan op ons jaarlijkse Nieuwe Economie-festival in januari. We werken onder andere aan een verkiezingsdebat. Daarnaast gaan we in deze periode richting de grote televisie- en radiodebatten met lijsttrekkers. Daar proberen we het thema duurzaamheid en nieuwe economie zo goed mogelijk op de agenda te krijgen.

ACHTERAF
NA DE VERKIEZINGEN EN NA DE FORMATIE

Als er een nieuw kabinet en regeerakkoord is, toetsen we ook dit op de agendapunten van de Nieuwe Businessagenda. Krijgen ondernemers hiermee daadwerkelijk de wind in de rug? Dit vormt het startschot voor nieuwe lobbyacties vanuit MVO Nederland, waar we partners uit het Koplopernetwerk bij betrekken.

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of wil je meer weten? Of heb je extra ideeën over wat wij kunnen doen in aanloop van maart 2021? Wil je actief bijdragen aan onze lobby door deelname aan ons Koplopernetwerk? Neem dan contact met ons op. Dat kan via je GBN-relatiemanager.