Op pad met partners: duurzaamheid in de zorg

Terechte zorgen, veelbelovende vooruitzichten en vier belangrijke leerpunten: MVO Nederland kijkt terug op een geslaagd werkbezoek bij Philadelphia Zorg met Evert Jan Slootweg, Tweede Kamerlid voor het CDA. Een terugblik door Maria van der Heijden, directeur-bestuurder MVO Nederland.

Als bedrijvennetwerk voor duurzame ondernemers hebben we ontzettend veel mooie voorbeelden, invalshoeken en kennis over verduurzaming en de omslag naar de nieuwe economie in ons partnernetwerk. Als onderdeel van de lobby van MVO Nederland laten we dat met regelmaat zien aan politici, beslissers en beleidsmakers. In juni nodigde ik Evert Jan Slootweg, CDA-Tweede Kamerlid, uit om kennis te maken met het werk van MVO Nederland in de zorgsector. Op 16 november was het zo ver en werden we ontvangen bij Philadelphia Zorg, gastheer van de dag. Bij dit werkbezoek hebben we allerlei puzzelstukjes bij elkaar gebracht, die samen werken aan de verduurzaming van de zorg: Philadelphia Zorg, Pi Groep nam deel, SUEZ was aanwezig als afvalverwerker, Albron als cateraar en lokale CDA-gemeenteraadsleden en -wethouder vanuit de gemeente Brummen sloten aan.

DE TOEKOMST VAN DE ZORG

Eén van de doelen van Evert Jan in zijn werk als Tweede Kamerlid is om een agenda naar de toekomst neer te leggen. Laten zien wat er al gebeurt in het partnernetwerk van MVO Nederland heeft een enorme uitstraling. Daarom hebben we tijdens dit werkbezoek besproken hoe ondernemers die al bezig zijn met duurzaamheid en zorg naar de toekomst kijken. Greet Prins, CEO van Philadelphia Zorg, deed in het rondetafelgesprek een pleidooi voor het uitgangspunt people, planet & prosperity: duurzaamheid hoort onderdeel te zijn van het DNA van een bedrijf. Als je duurzaamheid integraal benadert, maak je als ondernemer sneller stappen.

ZORGEN

Toch zijn er bij de aanwezigen wel degelijk zorgen over de zorg. Tjeerd Nijboer van Pi Groep gaf aan: “Voor ieder thema bestaat een ander potje en een ander contact. Om gek van te worden voor de doelgroep van klanten en zorgdienstverleners.“ Henk Voormolen van Albron ziet dit ook: “Omdat gemeenten zoveel verschillende regelingen hebben, hebben we vanuit Albron een aparte BV opgericht om onze eigen mensen te adviseren in de verschillende regelingen.“

SECTOR NEEMT ZELF HET INITIATIEF

Daarentegen ziet Jannette de Lange van SUEZ dat de sector zélf het initiatief neemt. Bijvoorbeeld door het project Zorgeloos Afval. “In dit traject ontwikkelden wij een specifiek ziekenhuisafvalvat. Het vat is gemaakt van gerecycled plastic afkomstig van consumentenafval. Dat levert een aanzienlijke milieuwinst op.” Ook vertelt De Lange over de grondstofrevolutie: afval als grondstof. “Om dit te stimuleren zouden we afvalscheiding bij de bron moeten stimuleren, dan is het technisch én praktisch mogelijk om te recyclen.” Slootweg geeft aan dat SUEZ hiermee werkt aan een perspectiefwijziging: je kijkt veel meer vanaf het begin van het proces.

Ook zien onze partners aan tafel een nieuw bewustzijn rondom voedselverspilling, mede door initiatieven als Verspilling is Verrukkelijk, waar bedrijven als Kromkommer en de Verspillingsfabriek deel van uitmaken.

VIER LEERPUNTEN

Door deze verschillende hoeken van de zorgsector bij elkaar te brengen en in gesprek te gaan met landelijke én lokale politiek, hebben we vier leerpunten langs zien komen tijdens dit werkbezoek:

  • Afval = grondstof. Dit is een wijziging in perspectief.
  • In de praktijk gebeurt er al veel. Philadelphia Zorg en de andere partners van MVO Nederland laten dit zien.
  • Prijsprikkels zijn nodig voor de juiste richting.
  • Zorgtransitie betekent een integrale benadering van duurzaamheid.

Wij kijken terug op een geslaagd werkbezoek, waarmee we elkaar hebben weten te inspireren te blijven innoveren en te blijven samenwerking om onze economie verder te vergroenen.

Heb je zelf ideeën of opmerkingen naar aanleiding van dit werkbezoek? Laat het ons weten.

Maria van der Heijden, directeur-bestuurder MVO Nederland