Onderzoek: Hoe ga je aan de slag met gerecycled textiel?

Welke factoren bemoedigen en/of belemmeren het gebruik van gerecycled textiel? Deze vraag wordt beantwoord in het onderzoek ‘Mainstreaming Recycled Textiles: an analysis of drivers and barriers for circular business model diffusion in the Dutch apparel industry’.

Wil jij circulair textiel produceren? Of doe je dit al? Dan kan het weleens nuttig zijn om om te weten wat je hier zoal uit kan halen. In dit onderzoek lees je meer over de huidige ontwikkelingen in de textielrecycling, wat hier de voor- en nadelen van zijn, wat bedrijven zoal in overweging nemen alvorens ermee aan de slag te gaan en aanbevelingen die je op weg helpen om gerecycled textiel in de eigen productieketen te implementeren.

Onderzoek naar het opschalen van gerecycled textiel

Dit onderzoek is geschreven in het kader van een afstudeerstage van de master opleiding Sustainable Business and Innovation aan de Universiteit Utrecht, in opdracht van MVO Nederland. Het onderzoek kijkt naar de drivers en barriers voor die er zijn in het opschalen van het gebruik van gerecycled textiel.

Er is onderzoek gedaan naar het gebruik van gerecycled textiel door interviews te houden met tien respondenten die werkzaam zijn in de Nederlandse kledingindustrie en 3 experts uit de textielrecycling industrie in India en Sri Lanka. De resultaten uit deze interviews zijn gelinkt aan een theoretisch kader dat acht verschillende groepen drivers en barriers onderscheid: Attitudinal, Economic, Environmental, Institutional, Operational, Organisational, Structural en Technological.

Zowel drijfveren als belemmeringen om aan de slag te gaan met gerecycled textiel

Het resultaat is een database met 409 verschillende drivers and barriers. Interessante voorbeelden van drivers die hier uitkwamen zijn: 1) samenwerkingen; 2) bedrijfsinterne waarden en 3) technologische ontwikkelingen. Daartegenover zijn er ook een aantal barriers ontdekt, waarvan de volgende het meest belangrijk zijn: 1) hoge prijzen, 2) geen opschaling van technologieën en 3) weinig interesse bij de consument.

Onderverdeeld in de categorieën en gerangschikt naar hoe belangrijk de drivers and barriers gevonden worden (te zien in de afbeelding hieronder, de score staat op de y-as), wordt uit dit onderzoek geconcludeerd dat de meeste drivers zich bevinden in de Attitudinal en Structural categorieën en de meeste barriers in de Economic en Operational categorieën. De Attitudinal, Economic en Structural categoriën worden als meest belangrijk bevonden. Tenslotte worden er in het onderzoek links gelegd tussen verschillende (categorieën) drivers en barriers, en worden er aanbevelingen voor beleidsmakers en bedrijven gegeven.

Benieuwd naar het volledige onderzoek? Die is hieronder te downloaden.