O My Bag’s missie: living wages en gendergelijkheid

Leren tassenmerk O My Bag zet zich in om samen met hun tier one-leveranciers in India te werken aan een eerlijke en duurzame productieketen. Gesterkt door impact consultancy Rainbow Collection, ontwikkelde O My Bag een strategie voor het verbeteren van inkomens en gendergelijkheid van fabriekswerkers van eerstelijns leveranciers.

Onderzoek

Het project richt zich vooral op het realiseren van een living wage voor de arbeiders die aan O My Bag producten werken. Een living wage is het loon waarmee een werknemer zijn of haar familie kan voorzien in hun basisbehoeften, namelijk gezonde voeding, scholing, kleding, wonen en kleine buffer voor onvoorzienbare omstandigheden. De minimale hoogte van dit loon verschilt dus per regio. Daar is veel theorie over, maar voor een accurate berekening is onderzoek nodig.

Resultaten

Om inzicht te krijgen in de situatie van de fabrieksmedewerkers is onder hen een enquête afgenomen. Dit levert belangrijke input op voor de gesprekken met fabrikanten voor de verbetering van het salaris en de werkomstandigheden. Maar ook voor het langdurig ‘Female Empowerment’ programma van O My Bag. Deze trainingen zijn vooral gericht op het oplossen van het financieel analfabetisme van de vrouwen in de fabrieken.

Verder heeft Rainbow Collection geholpen bij het ontwikkelen van praktische tools, zoals een living wage calculator dat O My Bag helpt bij het berekenen van de eerlijke prijs van hun producten. Ten slotte zijn er richtlijnen voor leveranciers en arbeiders opgesteld in het kader van inkomen en gendergelijkheid.

Vervolgstappen

Voor een effectieve implementatie van het project is een samenwerking begonnen met ASK. Deze lokale NGO heeft kennis van de cultuur en taal in die regio van de fabrieken én ervaring met living wage projecten in India. ASK ondersteund daarom in de gesprekken met fabrikanten en bij de ontwikkeling van de trainingen. Het zal een lang traject worden, maar O My Bag en haar twee ambitieuze partners zijn vastberaden. De duurzame koers is gezet!

IMVO-voucher

Voor de medefinanciering van het onderzoek heeft O My Bag gebruik gemaakt van de IMVO-voucher. Wil jij ook een toekomstbestendige keten? En wil je een financiële steun in de rug bij jouw onderzoek? Klik dan op de onderstaande knop.

Bekijk alle cases