Nu aan de slag met toekomstbestendig ondernemen

Als je als ondernemer nu al aan de slag wilt met toekomstbestendig ondernemen, dan helpen we je bij MVO Nederland graag. De eerste stappen kun je zelfs vandaag nog zetten. Denk aan het inkopen van groene stroom, het kiezen voor fairtrade koffie en thee en het instellen van bewegingssensoren voor licht. Echt verschil maak je echter pas als je begint met een uitgewerkt mvo-beleid of -strategie.

Hoe ziet een goede strategie eruit?

Of je het nu je maatschappelijk verantwoord ondernemen-plan of een strategie naar de nieuwe economie noemt; feit is dat het er voor elke organisatie anders uitziet. Een plan waarmee je echter daadwerkelijk impact wilt maken bevat antwoord op de volgende vragen.

1. Wat is je ambitie?

Zorg voor die zogenaamde stip op de horizon. De onze is het bereiken van het kantelpunt in 2025, wat is die van jou?

2. Wat zijn je specifieke doelstellingen?

Onder je ambitie hangen je doelstellingen. Je kunt als bedrijf namelijk niet alles tegelijk doen. Afbakening is daarom essentieel. MVO Nederland kiest als netwerkorganisatie voor klimaatneutraliteit, circulaire economie, inclusief ondernemen en eerlijke ketens. Maar voor jou als ondernemer is dat misschien iets te veel. Bepaal het thema waar jij aan wilt werken en leg uit hoe je dat gaat doen.

3. Hoe ga je meten of je aan je doelstellingen voldoet?

Het voordeel van doelstellingen is dat je ook weet waar je naartoe werkt. Alleen hoe weet je precies hoe ver je bent? Daarvoor stel je KPI’s (Key Performance Indicators) op. Maak deze zo mogelijk specifiek, meetbaar, actiegericht, realistisch en tijdsgebonden als mogelijk. Een goede KPI is bijvoorbeeld: eind 2020 heeft mijn organisatie de CO2-uitstoot in onze fabriek met dertig procent teruggebracht. Meet regelmatig in hoeverre je deze doelstelling bereikt en stuur zo nodig bij als dat niet lukt.

4. Wat is je concrete plan?

Verwerk je langetermijndoelstellingen in een kortetermijnplan. Wat ga je het komende jaar doen? Wie gaat dat uitvoeren? En wat zijn meetmomenten om te evalueren hoe het gaat?

Voer je plan succesvol uit

En als je plan er dan ligt is het zaak dat plan zo goed mogelijk uit te voeren. Onze ervaring leert dat daar drie succesfactoren voor zijn. Zorg er allereerst voor dat je hebt overlegd met je belangrijkste stakeholders– zij hebben belang bij jouw koers. Daarnaast moet je beleid zijn opgenomen in de cultuur van het bedrijf. Uiteindelijk staat of valt alles met de mensen die het moeten uitvoeren. Tot slot wees je transparant over de beslissingen die je neemt, naar al je mensen.

Check je mvo-score in MVO Start

Nu aan de slag met toekomstbestendig ondernemen kan dus. Begin klein, maar zorg met een gedegen plan en voorbereiding voor maximaal effect. Ben je benieuwd hoe jouw organisatie nu scoort? Vul dan onze MVO Start-test in en je weet waar je aan kunt werken richting de nieuwe economie.