NINE&Co: goede zwangerschapskleding voor moeders én makers

Duurzaamheid en eerlijke productie zijn niet vanzelfsprekend in de kledingindustrie. Toch zijn er bedrijven die daarin een verandering willen aanbrengen. NINE&Co is zo’n bedrijf. Zij maken kleding voor baby’s en moeders en zijn juist daarom zo bezig met een groene en leefbare toekomst.

NINE&Co streeft naar een duurzame productieketen, met bijvoorbeeld zo veel mogelijk gebruik van duurzaam katoen en gerecycled polyester in producten. Ook willen ze een leefbaar loon voor alle makers van hun modeproducten, zodat ook zij hun gezin kunnen onderhouden. Voor zulke veranderingen in de keten is kennis, expertise en onderzoek nodig.

Op weg naar een circulaire keten

En dat geldt dus ook voor maatregelen om de impact op klimaat en milieu te verminderen. Om de voetafdruk van de productie te verkleinen NINE&Co een ‘circular business’ strategie op. Met de IMVO-voucher financierde NINE&Co onderzoek naar mogelijke verbeteringen in de keten.

De toekomst: duurzame inspiratie voor de klant

Uit het onderzoek naar de supply chain haalde NINE&Co data om de nodige veranderingen aan te brengen in de keten. Dit helpt ook met de marketing van het bedrijf, aangezien NINE&Co het verschil met conventionele producenten kan laten zien.

Bekijk alle cases