Hoe corona bedrijven tot social enterprises kan maken

Business as usual is op dit moment voor veel bedrijven geen optie. Maar ondernemers zouden geen ondernemers zijn als zij zich niet razendsnel beraden op wat ze nog wél kunnen doen. Met als bijvangst: ze komen bij de kern van hun bedrijf. De kracht daarvan zouden ze ook in het post-coronatijdperk moeten benutten.

Ronkende reclamecampagnes worden momenteel gelaten voor wat ze zijn, de keiharde concurrentie-strijdbijl is tijdelijk begraven. Shinen met een mooie leasewagen is er nu even niet bij. Veel ondernemers hebben snel de knop omgezet. Ze ondernemen even niet voor het snelle geld, maar puur vanuit het hart. Ze hebben manieren gevonden om met hun bedrijf bij te dragen aan het bestrijden van het coronavirus, het faciliteren van thuiswerken, het vermaken van kinderen, of het verbinden van mensen met elkaar. Precies dat wat bij de kern van hun bedrijf past. Want dé vraag die met het wegvallen van de normale gang van zaken opkomt, is: wat dragen de kernactiviteiten van mijn bedrijf eigenlijk bij aan een gezonde, veilige of prettige maatschappij?

Terug naar de reden van hun bestaan

Neem de consultancy, een branche die niet altijd wordt gezien als een die bijdraagt aan een betere wereld. Vooral de grote corporates worden geassocieerd met ‘uurtje-factuurtje’, luxe bedrijfspanden en duurbetaalde adviseurs. Maar als dit allemaal wegvalt en de bureaus teruggaan naar de reden van hun bestaan, dan kom je uit op: organisaties adviseren zodat zij beter kunnen functioneren. Met dat inzicht riep PwC de Covid 19-helpdesk in het leven. Vanuit hun core business – accountancy, consultancy en fiscaliteit – helpen PwC’ers het mkb, zelfstandig ondernemers en goededoelenorganisaties (ook als zij geen klant zijn) bij vragen over de zorg voor medewerkers en bijvoorbeeld het uitstel van belastingbetaling. Kosteloos, en heel relevant.

Ander voorbeeld. Zo’n vijftien recruitmentbureaus hebben samen RecruitersForGood opgericht. Nu er aan de ene kant personeelstekorten ontstaan en aan de andere kant grote personeelsoverschotten, doen deze bureaus waartoe ze op aard’ zijn: vraag en aanbod bij elkaar brengen. En dat ook nog eens met zijn vijftienen. De concurrentie is ingeruild voor ‘de kracht van samen’.

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden van bedrijven die terugkeren naar hun basis en alleen nog dingen doen die op dit moment maatschappelijk nut hebben. Mooi eigenlijk, toch? Samenwerken, een waardevolle bijdrage leveren en compassie hebben met elkaar geeft velen een goed gevoel. Je zou het ‘nieuwe rijkdom’ kunnen noemen. Waar je overigens een prima boterham mee kunt verdienen, zoals social enterprises Tony’s Chocolonely, SnappCar, Triodos Bank en vele anderen bewijzen.

Pak post-corona problematiek op dezelfde manier aan

Zou het niet waardevol zijn om die maatschappelijke relevantie vast te houden? Wanneer de corona-crisis bezworen is, blijven er immers zat vraagstukken over die opgelost moeten worden. Denk aan klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en slechte arbeidsomstandigheden in ketens. Laat ondernemers deze problemen op dezelfde manier te lijf gaan. Door samen te werken in plaats van elkaar de tent uit te vechten. Door te focussen op wat écht belangrijk is in plaats van op nog luxere panden, duurdere leasewagens of extremere bedrijfsuitjes. Moet je eens zien waartoe ze dan in staat zijn.