Nieuws

Zomerreces in Den Haag: de 5 belangrijkste lobbythema’s van het afgelopen politieke jaar

nieuws 3 juli 2020

Het Zomerreces in de Tweede Kamer is begonnen. Dat markeert het einde van het politieke jaar 2019-2020. Een jaar waarvan we ons vooral het tweede deel nog lang gaan herinneren, vanwege de overweldigende invloed van het coronavirus op Nederland. MVO Nederland agendeert als belangenbehartiger in politiek Den Haag (en Brussel) wat ondernemers in de nieuwe economie nodig hebben om de wind in de rug te krijgen. Die vergt namelijk andere wet- en regelgeving en spelregels. Ook dit parlementaire jaar werkten we daar hard aan, samen met de koplopers in ons netwerk. Dit is het moment voor een terugblik: wat waren onze belangrijkste lobbythema’s dit jaar?

1. Klimaatakkoord in uitvoering

Het politieke jaar 2018-2019 eindigden we met de presentatie van het Klimaatakkoord. Na afstemming met onze Klankbordgroep Klimaatakkoord, waarin koplopers meedenken over dit lobbythema, ondertekenden we het Klimaatakkoord in november. We noemden het akkoord een mooie stap vooruit, maar gaven het slechts een krappe voldoende. Onze handtekening staat eronder omdat we de afspraken in het Klimaatakkoord willen versnellen. Daarbij hoort een stevige CO2-heffing voor de industrie. Daarom lieten we dit voorjaar van ons horen toen het wetsvoorstel voor deze heffing naar buiten kwam en bleek dat hierin geen specifieke prijs opgenomen was, en de driehonderd meest vervuilende bedrijven de komende jaren grotendeels vrijgesteld zijn van betaling. Want als de vervuiler betaalt, betekent dat een steun in de rug voor de ondernemers in ons netwerk. Dat geluid brachten we ook in bij platformbijeenkomsten van het Klimaatakkoord en bij het ministerie van EZK.

2. Het belastingstelsel van de nieuwe economie

Een tweede belangrijk lobbythema blijft fiscale vergroening. Klinkt technisch, maar het gaat om het via het belastingstelsel prikkels geven aan duurzaam te produceren en te consumeren. Daar werkten we dit jaar aan verder met de deelnemers in ons kennisnetwerk rondom de economische en maatschappelijke kant van fiscaliteit, dat we in 2017 hebben opgericht om de versnipperde kennis op dit vlak bij elkaar te brengen. Op het NE20-festival in januari vulden we één van de hoofdpodia met een panelgesprek over het belastingstelsel van de nieuwe economie, met bijdragen van Peter Gersen (Ex’tax), Wineke Haagsma (PwC) en Arthur ten Wolde (Ecopreneur). De inzichten hieruit stuurden we aan de staatssecretaris van Financiën, Hans Vijlbrief. We gingen met ambtenaren van zijn ministerie ook het gesprek aan voor de rapporten ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’, die geschreven zijn voor de volgende kabinetsformatie. Eén daarvan gaat over vergroening, een ander over de deeleconomie en een volgende over versimpeling. Ook hiervoor geldt dat we het geluid van duurzame koplopers inbrengen, om de randvoorwaarden te verbeteren.

3. Eerlijke ketens door ambitieuze kader voor internationaal mvo

MVO Nederland werkt ook internationaal. Eerlijke, transparante handelsketens zijn van essentieel belang voor de nieuwe economie. Daarom werkten wij mee aanhet SER-advies Kansen pakken en risico’s beheersen, dat de samenhang tussen imvo en de SDG’s in beeld bracht. Hierdoor kwam dit thema nog steviger op de politieke agenda te staan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt aan een evaluatie van het imvo-beleid, dat naar verwachting in het najaar naar buiten komt. Met experts en collega’s maakten we een opzet voor een standpunt over het imvo-beleid, dat we voorlegden aan koplopers die internationaal zakendoen. Dat leidde uiteindelijk tot onze oproep dat de Nederlandse Rijksoverheid bedrijven ambitieuzer moet aansporen en ondersteunen bij het aanpakken van hun negatieve impact op mensen- en milieurechten in hun internationale handelsketens. Dit door wetgeving aan te passen en aanvullende maatregelen te nemen, zoals het stimuleren van werkelijke beprijzing en betere informatieverschaffing. We zien dat ondernemers in onze achterban hier al mee aan de slag zijn, dat moet veel breder en ambitieuzer de norm worden.

4. Corona en toekomstbestendig ondernemen

En toen kwam half maart de intelligente lockdown. We hebben vanuit MVO Nederland keihard gewerkt om onze partners te blijven inspireren en ondersteunen om toekomstbestendig te ondernemen. We zagen de Rijksoverheid al snel een regierol nemen, en met lef ongekende (financiële) maatregelen optuigen. Iets dat we ook willen zien in de klimaattransitie en biodiversiteitscrisis. Daarom hebben we ook zoveel mogelijk het geluid laten horen wat duurzame ondernemers op dit moment nodig hebben. We zetten stevige opiniestukken in – onder meer geplaatst in Trouw en het FD – over de rol van de overheid in de nieuwe economie, we schreven samen met NEVI een open brief over betalingstermijnen tijdens de coronacrisis, sloten ons aan bij de Transitiemotor, stuurden brieven naar het kabinet over randvoorwaarden aan economische steunpakketten vanwege de coronacrisis en, samen met Both Ends, over IMVO ten tijde van corona, en we ondertekenden met 170 partners het Green Recovery Statement. Allemaal om te zorgen dat we de gedwongen reset die corona betekent gebruiken om een stap te zetten naar de nieuwe economie. Het belang staat op de agenda, de uitwerking blijft een aandachtspunt in het nieuwe politieke jaar.

5. Het belang van Brussel

Ook op Europees niveau laten we het geluid van onze achterban horen. Daar beleefden we een belangrijk jaar met een nieuwe Europese Commissie, de EU Green Deal en het Circular Economy Action Plan. Onze directeur politiek & economie Michel Schuurman pakte met een aantal koplopers de trein voor een gesprek met Eurocommissaris Frans Timmermans over het belang van biodiversiteit. Om ook op EU-niveau groene randvoorwaarden te stellen sloten we ons aan bij de Green Recovery Alliance. En schreven blogs en papers over circulair textiel, momenteel een belangrijk onderwerp op de Europese agenda.

Op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen

En dat brengt ons bij een vooruitblik op het politieke jaar 2020-2021. Een jaar dat in het teken staat van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. In het najaar 2019 formuleerden wij met koplopers al inbreng voor de verkiezingsprogrammacommissies, die we in het voorjaar van 2020 leverden. Na de zomer gaan we zien hoe politieke partijen in hun verkiezingsprogramma zich hard maken voor duurzaamheid en toekomstbestendig ondernemen. Daar gaan we je natuurlijk van op de hoogte houden. Het wordt een spannend jaar, dat een belangrijke volgende stap kan zijn naar het kantelpunt naar duurzame doelen. Wie weet krijgen we in het volgende kabinet wel een minister van de nieuwe economie.

Wat is voor jou het belangrijkste politieke thema in het nieuwe jaar? We horen het graag. Neem contact met ons op.

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.