Nieuws

Update MVO-Netwerk Beton april 2019

nieuws 23 april 2019

Beton is wereldwijd het meest gebruikte bouwmateriaal, en is verantwoordelijk voor 5% van de CO2-uitstoot. Het MVO-netwerk Beton werkt hard aan het verduurzamen van de betonketen. Dit doen we met verschillende projecten, events en programma’s. Een overzicht:

BETON OP PRESTATIE

De Veluwe wordt nog groener! Gemeente Apeldoorn is begonnen met het vervangen van enkele recreatieve fietspaden op de Veluwe. Deze week is begonnen met het fietspad langs de Krimweg nabij Hoenderloo. Het is een bijzonder fietspad, want hij is circulair en CO2-arm. Het MVO-netwerk Beton een raamwerk heeft ontwikkeld voor het monitoren van de functionele prestaties van betontoepassingen. Innovatieve materialen en producten hebben bij hun eerste toepassing nog geen trackrecord opgebouwd van die prestaties. Met een uniforme monitoringsmethodiek kunnen de risico’s voor de opdrachtgever beter worden beheerst, en wordt tevens een track record opgebouwd voor de toekomst. Het instrument levert een bijdrage aan de transitie van de betonwereld, die van ‘leveren op samenstelling’ moet leren over te gaan op ‘leveren op prestaties’ (hetgeen zowel van de producenten als van de opdrachtgevers aanpassing vraagt).

Het betonmengsel dat in de eerste pilot wordt gebruikt, bevat 75%-100% betongranulaat en heeft een kleine CO2-footprint. De projectgroep Beton op prestatie werkt aan een monitoringsprotocol, dat voorziet in het aantonen van prestaties zoals stroefheid, vlakheid, sterkte en bestandheid tegen vorst-dooi belasting.

ROADTRIP: OP TOUR LANGS INNOVATIEVE PROJECTEN

Met het MVO Netwerk Beton gaan we dit jaar op tour langs een aantal innovatieprojecten. Wat gebeurt er in de praktijk? Wat ging goed? Waar kunnen we van leren? In de eerste roadtrip gaan we naar Apeldoorn, waar de Gemeente Apeldoorn, Schagen Infra en Bruil vertellen over het project Krimweg. Bekijk het volledige programma en geef je op! De eerste roadtrip is op dinsdag 21 mei 2019.

GROENE GEVELS EN DAKEN

Met een aantal netwerkleden (Zoontjens, Bosch beton, ECOncrete, Lindezine, Studio Carbon) zijn we eind 2018 begonnen met een nieuw innovatieproject rondom groene gevels/daken en de rol van beton daarin. Eind februari hebben we een brainstormsessie gehouden. Daaruit kwam naar voren dat de focus van de groep is: geef de ruimte terug aan de natuur. Bijvoorbeeld door daken (ecologisch) met elkaar te verbinden of door 3D-4D facades te gaan ontwikkelen waarin de natuur kan groeien.

In april komt de groep bij elkaar om uit de beste ideeën één haalbaar project te filteren om uit te gaan voeren. Daarbij zal vooral gekeken gaan worden vanuit het ecosysteem, dus wat wil je op een dak/gevel laten leven (vogels, vlinders, bijen) en wat is er voor nodig om dat voor elkaar te krijgen?

INNOVATIEF OPDRACHTGEVERSCHAP

De projectgroep is vorig jaar twee keer bijeen geweest en MVO Nederland heeft een aantal opdrachtgevers geïnterviewd over de wijze van duurzaam uitvragen. Omdat dit onderwerp ook wordt uitgewerkt in het kader van het Betonakkoord (uitvoeringsteam Dalende MKI) zal de projectgroep aansluiten bij de aanbevelingen van dit team.

INNOVATIEPROGRAMMA BETONAKKOORD

Innovaties komen door allerlei oorzaken niet makkelijk van de grond. Er zijn technologische belemmeringen (‘hoe presteert deze innovatie op de lange termijn?’), sociaal-culturele (‘waarom nu juist in ons project?’) of financiële belemmeringen (‘wat zijn de risico’s als het misgaat?’). Dit alles is niet uniek voor de betonsector, ook andere sectoren hebben hier last van.

MVO Nederland is van mening dat het Betonakkoord geholpen zou zijn met een programma dat zich richt op het tot toepassing en opschaling brengen van kansrijke en duurzame innovaties.

Het uitvoeringsteam Kennis en innovatie werkt op dit moment in enkele STORM-sessies aan een beoordelingsmodel voor innovaties. Met behulp van dit beoordelingsmodel kunnen kansrijke innovaties worden geselecteerd die een aantoonbare bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Betonakkoord.

MVO Nederland heeft aangeboden om haar netwerk in te zetten om de ervaringen met innovaties te delen (kennisdisseminatie) en mogelijke belemmeringen voor het opschalen  van innovaties in kaart te brengen en weg te nemen.

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.