Nieuws

Post-corona economie: 5 adviezen aan de Nederlandse overheid voor het behalen van de SDG-doelen en het klimaatakkoord

opinie 12 mei 2020

Het maatschappelijk debat over de rol van Nederland in de crisis van de wereldeconomie is losgebarsten. Centraal daarin: hoe vangen we klappen voor de Nederlandse economie op door internationale ketens en handel te verduurzamen? Wij – Both ENDS en MVO Nederland – maken ons in die discussies vooral zorgen over wat we horen over mensenrechten, klimaat en milieu. Dat dat slechts ‘toeters en bellen’ zouden zijn, waar in crisistijd geen aandacht voor is. Dat terwijl de coronacrisis juist laat zien dat onze huidige economie onlosmakelijk verbonden is met vervuiling van de aarde en mensen over de hele wereld in zeer kwetsbare posities brengt. Kortom: we moeten onze economie weerbaar maken voor dit soort klappen. En dat betekent nu inzetten op de SDG’s en het klimaatakkoord. We richten ons daarbij graag eerst op de overheid.

Internationaal zijn de SDG-doelen en het Parijsakkoord afgesproken. Hartstikke mooi natuurlijk, maar soms hebben we het idee dat we ze hier nog te weinig gebruiken om onze rol in de wereldeconomie te pakken. Vooral als we die duurzame, nieuwe economie willen bereiken in 2030. En dat terwijl Nederland sterk verweven is met de mondiale economie. Zo draagt buitenlandse handel voor 34 procent bij aan onze economie en binnen de Europese Unie zijn we een van de grootste importeurs van goederen uit lage-inkomenslanden. In 2017 was Nederland bovendien de op één na grootste buitenlandse investeerder in de wereld. We zijn dus in een positie om de koers van de mondiale economie te helpen verleggen. Vandaar dat we graag een oproep doen aan onze overheid: toon lef en versnel op de volgende vijf gebieden, zodat we ook internationaal werken aan een toekomstbestendige economie.

1. Vergeet het internationale mvo-beleid niet

Het kabinet heeft uitgebreid oog voor de kwetsbare partijen met grootschalige, economische steunpakketten. Er is echter geen aanleiding om beleid op het gebied van verduurzaming te pauzeren. Daarom roepen we het kabinet op om de ontwikkeling van een nieuw internationaal mvo-beleid niet te vertragen, ook om richting Europa – waar wetgeving serieus op de agenda staat – het goede voorbeeld te geven. Juist nu is het van belang om te werken aan eerlijke handelsketens en het behalen van SDG’s. Een goede uitvoering van mvo-risicomanagement – ook wel: due diligence – is voor bedrijven daarbij de snelste weg om bij te dragen aan de SDG’s.

2. Faseer investeringen in fossiele energie verder uit

Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zet al een duidelijke lijn in richting een koolstofarme wereldeconomie, zowel richting de Wereldbank als door het afbouwen van haar eigen financiering van fossiele brandstoffenprojecten. Dit soort signalen zijn goed en we hopen dat het kabinet deze lijn verder voortzet. De volgende stap zou het fossielvrij maken van alle exportregelingen moeten zijn.

3. Houd oog voor vrouwen en jongeren

Veel internationale ketens kenmerken zich door informeel werk, zoals handarbeid in textielfabrieken en seizoensarbeid in oogsttijd. Door het grote aandeel jongeren en vrouwen in deze economie dient juist hun belang leidend te zijn in de keuzes die het kabinet maakt. In een toekomstbestendige economie profiteren jongeren en vrouwen van inclusieve en groene businessmodellen die ook gericht zijn op het creëren van informele werkgelegenheid en het duurzaam gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen.

4. Ondersteun koplopers

De transitie naar een toekomstbestendige economie vergt samenwerking tussen bedrijven en directbetrokkenen in de keten. Steunpakketten zouden nu juist moeten gaan naar de bedrijven die constante samenwerking zoeken met kwetsbare groepen en die duurzame productiemethoden centraal stellen. Bedrijven met een focus op eerlijke beprijzing hebben de toekomst. Oftewel: zij die de externe effecten van hun producten op mens en milieu doorrekenen in hun verkoopprijs. Markten als die van koffie, leer, plastics en fruit worden nog te veel gedomineerd door bedrijven gedreven door het voldoen aan wetgeving. Als we de SDG’s willen halen moeten we juist de koplopers faciliteren en ondersteunen. Hoe de overheid dat kan doen? Bijvoorbeeld door ambitieuzere inkoopvoorwaarden en financieringskaders te stellen.

5. Investeer in groene infrastructuur en bestaanszekerheid

Richt de financieringsmaatregelen nog meer op herstel en duurzaam gebruik van onze groene infrastructuur. Oftewel: houd bij de keuze rekening met het herstel van de ecosystemen die de basis vormen van al onze economische activiteiten. Investeer bijvoorbeeld in voedselbossen die bossen herstellen. Deze dragen bij aan voedselzekerheid en bieden een bestaan aan grote groepen mensen. Of zet in op het schoonmaken van rivieren en het tegengaan van vervuiling daarin, zodat meer mensen toegang hebben tot schoon water.

Met deze aanbevelingen kan het kabinet in tijden van corona inzetten op een buitenlandbeleid gericht op een transitie naar een nieuwe, duurzame toekomst voor mensen in Nederland en overal ter wereld. De genoemde aanbevelingen zijn tot stand gekomen in een samenwerking tussen MVO Nederland, de beweging van ondernemers in de nieuwe economie, en milieu- en mensenrechtenorganisatie Both ENDS.

De aanbevelingen zijn bovendien in een uitgebreide brief gestuurd aan minister Kaag. Lees de hele brief.

Lees ook het standpunt van MVO Nederland op het vlak van mvo-risicomanagement en due diligence.

Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland
Danielle Hirsch, directeur Both ENDS

Maria van der Heijden

Geschreven door

Maria van der Heijden

directeur-bestuurder

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.