Nieuws

Politics Update: Prinsjesdagplannen op een rij

nieuws 25 september 2019

De maand september stond zoals altijd in het teken van Prinsjesdag. Deze maand presenteerde minister Hoekstra van Financiën het koffertje. Voor MVO Nederland, de beweging van ondernemers in de nieuwe economie, was het cijferwerk hierin nog niet sluitend. In deze Politics Update zetten we de belangrijkste plannen voor ondernemers op een rij. En splitsen dat op in de plannen op het vlak van circulair ondernemen, energietransitie, internationaal en financiering.

Voor circulaire ondernemers

Voor het kabinet staat circulaire, duurzame en economische groei in 2020 centraal. Zo noemt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat circulaire economie de ‘ontbrekende schakel’ om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Het kabinet maakt 80 miljoen euro vrij voor circulaire projecten die CO2-reductie opleveren in grond-, weg- en waterbouw. Daarnaast zet het in 2020 programma’s door die de overgang naar een circulaire economie in verschillende sectoren bevorderen. Denk hierbij aan het Versnellingshuis.

De circulaire focus van het kabinet zien we ook terug in het doorzetten van het interdepartementale plan van aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) overheden 2015-2020. Het doel hiervan is om MVI bij zowel de Rijksoverheid als decentrale overheden te vergroten en versterken, met speciale aandacht voor klimaatneutraal en circulair inkopen. Positief nieuws, omdat de vraag aan circulaire ondernemers toeneemt.

Ook binnen het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) is circulariteit doordrongen in de doelstellingen van 2020. Met banken en andere financiers wil LNV in 2020 afspraken maken over financiële producten voor ondernemers die de omslag naar kringlooplandbouw gaan maken. Ook bouwt LNV verder aan een circulair voedselsysteem waarin het 1,5 miljoen euro beschikbaar stelt om voedselverspilling terug te dringen. Het overgrote deel hiervan gaat naar de voucherregeling voor het bedrijfsleven om innovaties in de voedselketen te stimuleren. En  naar een publiekscampagne om consumenten bewuster te maken en handelingsperspectieven te bieden.

Voor ondernemers die werken aan de energietransitie

De focus van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ligt op ambitieus klimaatbeleid en de transitie naar een duurzame energievoorziening. Hierin is het Klimaatakkoord leidend. Het kabinet gaat aan de slag met instrumenten om de industrie te verduurzamen, een ambitieus programma Waterstof en het verbreden van de SDE++-regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie). Daarnaast stelt het kabinet 35 miljoen euro beschikbaar voor innovatie- en demonstratieprojecten in de elektriciteitssector. En voert het vanaf 2020 een CO2-prijs voor de elektriciteitssector in.

Voor internationale ondernemers

Voor het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking blijven de SDG’s leidend. Het kabinet richt een nieuw fonds op om meer bedrijven te ondersteunen in het verduurzamen van hun waardeketen om zo de SDG-doelen te realiseren: het Fonds Verantwoord Ondernemen (FVO). Ook worden de IMVO-convenanten doorgezet. Deze zijn bedoeld om IMVO-risico’s in de waardeketen van het Nederlandse bedrijfsleven te identificeren, voorkomen en verminderen. We houden de ondernemers in onze beweging uiteraard op de hoogte van de vormgeving van dit fonds.

Voor ondernemers op zoek naar financiering

Nog dit jaar richt het kabinet Invest-NL op. Deze financieringsinstelling stimuleert onder andere investeringen in de energietransitie en de groei van ondernemingen. Invest-NL gaat met een jaarlijks budget van 10 miljoen euro zelf projecten ontwikkelen en beschikt over de mogelijkheid om zelf te investeren uit het investeringskapitaal van 1,7 miljard euro. In 2020 komt er ook een internationale tak, waardoor het voor Nederlandse ondernemers eenvoudiger wordt om de juiste financiering te vinden voor internationale activiteiten. Hiermee komt er 800 miljoen euro extra kapitaal beschikbaar.

Ten slotte zet het kabinet een aantal risicoregelingen en regionale ontwikkelingsbanken voor ondernemers door in 2020. EZK gaat door met de Borgstelling MKB-kredieten, Garantie Ondernemersfinanciering, Groeifaciliteit, MKB financiering en Qredits. LNV vervolgt de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten en BHOS zet de risicoregelingen FOM, DGGF, DRIVE, DTIF, IFFed, IS-NIO, African Development Bank, Asian Development Bank, Inter American Development Bank door.

MVO Nederland lobbyt bij overheden voor toekomstbestendig beleid op vier gebieden. Check hier onze algemene standpunten waar we ons vanuit de ondernemer hard voor maken. Meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op via de knop hieronder.

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.