Nieuws

Politics Update: goed nieuws over financiering aan duurzame ondernemers

nieuws 24 juli 2019

Als mkb’er herken je het vast wel: het gebeurt nog te vaak dat je met een innovatief en duurzaam businessmodel komt maar de businesscase niet rond krijgt omdat financiering een knelpunt vormt. De Rijksoverheid speelt een faciliterende rol en zorgt dat banken, verzekeraars en fondsen steeds ambitieuzer worden in het verstrekken van financiering aan duurzame ondernemers. Daarop aansluitend geven we je deze maand een update vanuit de Tweede Kamer, ook al zijn de Kamerleden inmiddels op zomerreces. Deze maand met twee positieve berichten op het gebied van financiering voor jou als duurzame ondernemer.

1. Invest-NL biedt financiering aan duurzame mkb-ondernemers

De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met de oprichting van Invest-NL. Deze investeringsinstelling van de Rijksoverheid ondersteunt vernieuwende en veelbelovende bedrijven die moeilijk aan financiering komen. Denk aan bedrijven met maatschappelijke impact op het gebied van energietransitie, landbouw, gezondheid en veiligheid. Daarnaast richt Invest-NL zich op het mkb, en start- en scale-ups die kunnen doorgroeien naar grotere ondernemingen. Voor jou als ondernemer kan Invest-NL een belangrijke aanvullende financieringsbron bieden.

MVO Nederland vraagt al jaren aandacht voor de positie van mkb’ers binnen Invest-NL. Ons belangrijkste punt daarbij: zowel de grootte van geldstromen als de aanvraagprocedure moeten toegankelijk zijn. Gelukkig kwam dit in het Tweede Kamerdebat uitgebreid naar voren. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat onderstreepte dat Invest-NL er echt is voor het mkb. Invest-NL gaat ook expliciet informeren richting mkb’ers. Kortom: goed nieuws voor de ondernemers in onze beweging. MVO Nederland blijft zich de komende jaren inzetten zodat investeringen op het gebied van circulaire economie ook aanspraak maken. We houden je op de hoogte van de verdere inrichting van Invest-NL.

2. Financiële sector onderneemt steeds klimaatneutraler

Vorig voorjaar waren we met MVO Nederland en een aantal banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en investeerders op een zeilboot. Onder begeleiding van poolreiziger Bernice Nootenboom zeilden we rondom Spitsbergen en bespraken hoe de financiële sector kan werken aan ambitieuzere klimaatdoelstellingen en de implementatie daarvan. In de zomer van 2018 heeft dit geleid tot de Spitsbergen Ambitie, overhandigd aan Ed Nijpels. Tijdens de onderhandelingen om tot een Klimaatakkoord te komen is dit gesprek voortgezet aan de tafel rondom financiering. En 10 juli 2019 tekenden maar liefst vijftig financiële instellingen het Klimaatakkoord in het bijzijn van minister Hoekstra van Financiën. Geïnspireerd op de Spitsbergen Ambitie rapporteren deze vijftig instellingen vanaf 2020 over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen. Daarnaast hebben ze uiterlijk in 2022 hun actieplannen klaar. Plannen die een bijdrage leveren aan een vermindering van de CO2-uitstoot.

Goed nieuws voor jou als ondernemer? Dat is dat de financiële sector duurzaam en toekomstbestendig ondernemen steeds meer als de norm zien. En daar profiteren de ondernemers in onze beweging weer van. Meer weten over Invest-NL, de Spitsbergen Ambitie of onze activiteiten op het gebied van financiering? Neem dan contact met ons op.

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.