Nieuws

Politics update: Duurzame ondernemers gaan voor een ambitieus klimaatakkoord, jij ook?

nieuws 26 februari 2019

Het politieke en maatschappelijke debat over klimaatbeleid wordt verwoed gevoerd. Het zijn belangrijke maanden, waarin we uiteenzetten hoe we de Nederlandse klimaatdoelen voor 2030 en 2050 willen behalen. Wat gebeurde er afgelopen tijd? Wat staat ons binnenkort te wachten? En wat kun je als duurzame ondernemer doen om te laten zien dat je vóór een ambitieus plan bent? We praten je in deze Politics Update bij over het Klimaatakkoord!

HOE HET BEGON

Het kabinet-Rutte III heeft al in november 2017 in het regeerakkoord aangekondigd te werken aan een Klimaatakkoord. Na intensieve onderhandelingen aan vijf sectortafels (Industrie, Landbouw & landgebruik, Elektriciteit, Gebouwde omgeving en Mobiliteit), een overkoepeld Klimaatberaad en een groot aantal werkgroepen, werd in juli 2018 een voorstel voor hoofdlijnen gepresenteerd door Ed Nijpels, voorzitter van dat Klimaatberaad (MVO NL reageerde hierop). In de tweede helft van vorig jaar is dit voorstel uitgewerkt, met als doel afronding voor de Kerst.

Kort daarvoor, op 20 december 2018, hebben we vanuit MVO Nederland, net als de natuur- en milieuorganisaties, FNV en de Jonge Klimaatbeweging, aangegeven dat we het Ontwerp-Klimaatakkoord niet steunen. De reden? Wij zagen twee ernstige ontwerpfouten in het Ontwerp-Klimaatakkoord, en dan met name bij de Industrietafel: echte vernieuwing blijft uit en de vervuiler betaalt nauwelijks.

VERHITTE DEBATTEN

Hoewel na de overhandiging van het Ontwerp-Klimaatakkoord op vrijdag 21 december de onderhandelingen voor dit moment afgerond zijn, staat het maatschappelijke en politieke debat zeker niet stil. Er is veel aandacht voor de verdeling van de kosten tussen huishoudens en bedrijfsleven. Ruim 10.000 scholieren gingen staken in Den Haag. In de Tweede Kamer werd met minister-present Rutte en minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gedebatteerd over de ruim 600 maatregelen die in het Ontwerp-Klimaatakkoord staan. Verschillende politieke partijen gaven daarbij aan te wachten op de doorrekeningen van het Ontwerp-Klimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau.

Want dat staat komende tijd voor de deur: in de campagne en debatten rondom de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart komt klimaat sterk naar voren. Op 10 maart vindt in Amsterdam een Klimaatmars plaats. Op 13 maart verschijnen de doorrekeningen van PBL en CPB. Daarna is het kabinet aan zet om van een Ontwerp naar een definitief Klimaatakkoord te komen.

LAAT ZIEN WAAR JIJ VOOR STAAT

In aanloop naar dit belangrijke moment wil MVO Nederland laten zien dat er binnen een grote groep ondernemers wel degelijk draagvlak is voor een ambitieus Klimaatakkoord. Wat verstaan wij daaronder? Een ambitieus Klimaatakkoord haalt ten minste de afgesproken 49% doelstelling, door naast efficiency en ‘end-of-pipe’-oplossingen ook in te zetten op echte vernieuwing. Om ook na 2030 door te kunnen werken aan het echte doel: een klimaatneutrale samenleving.

We willen laten zien dat ondernemers geloven in marktwerking en dat inprijzing van CO2-uitstoot een onderdeel is van de echte prijs waarmee gerekend zou moeten worden om die markt goed te laten functioneren. Marktwerking werkt alleen goed als er echte prijzen worden gerekend voor processen en producten, inclusief CO2-uitstoot. Een ambitieus Klimaatakkoord is dan ook inclusief een CO2-heffing voor het gehele Nederlandse bedrijfsleven.

HAAK AAN VOOR EEN AMBITIEUS KLIMAATAKKOORD

Wil jij ook hieraan meedoen, en aandacht vragen voor een ambitieus Klimaatakkoord? Op onze campagnepagina #Klimaatakkoord is alle informatie te vinden. Vanuit MVO Nederland nemen we dit geluid van duurzame ondernemers mee in het vervolg van het Klimaatakkoord en in het werk dat we doen in politiek Den Haag. Met als doel een Klimaatakkoord dat voor een écht klimaatneutrale economie kiest, vol vernieuwing en met een goede verdeling van de rekening.

Michel Schuurman
directeur Economie & Politiek
MVO Nederland

Suzanne Elias
public affairs
MVO Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.