Nieuws

Politics update: Circulaire economie in volgende versnelling

nieuws 9 april 2019

Donderdag 11 april vindt in de Tweede Kamer een debat plaats over de circulaire economie. Eén van de onderwerpen waar Kamerleden en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur & Waterstaat) met elkaar over spreken, is het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019-2023. MVO Nederland ziet in dit programma veel goede initiatieven, maar hoopt dat de inzet vanuit de Rijksoverheid het komende jaar nog concreter gemaakt kan worden.

DE TWEEDE KAMER IN DEBAT: HOE MAKEN WE DE TRANSITIE NAAR DE CIRCULAIRE ECONOMIE

Het Uitvoeringsprogramma 2019-2023 volgt op de Transitieagenda’s Circulaire Economie, die op hun beurt weer zijn opgesteld na ondertekening van het Grondstoffenakkoord. In dit Uitvoeringsprogramma schetst de Rijksoverheid hoe we voor sectoren als de bouw, consumptiegoederen, kunststoffen, biomassa & voedsel en de maakindustrie naar circulariteit toe werken. Ook is er aandacht voor thema’s die dwars door deze sectoren heenlopen, zoals circulair inkopen en producentenverantwoordelijkheid.

MVO Nederland is vanaf het begin een actieve partij geweest; in het gehele proces is samen met bedrijven gekeken naar knelpunten waar zij tegenaan lopen. Denk bijvoorbeeld aan het verkrijgen van financiering voor nieuwe businessmodellen. En het tekort aan arbeidskrachten die zijn opgeleid vanuit de visie en het gedachtegoed van de circulaire economie.

MVO NEDERLAND: POSITIEF, MAAR MEER DUIDELIJKHEID NODIG

MVO Nederland is positief over het Uitvoeringsprogramma. Wie toe wil werken naar een circulaire economie, kan niet tegen deze verzameling mooie initiatieven zijn. We vinden het positief dat het Uitvoeringsprogramma vanuit vijf ministeries komt en hiermee breed in het kabinet gedragen wordt. Aan de andere kant lezen we een veelheid aan initiatieven in beknopte passages, zonder verdere informatie over heldere doelen, tussenstappen en financiering. Dit roept bij ons de vraag op of dit Uitvoeringsprogramma voldoende is om het kantelpunt naar de circulaire economie te bereiken.

We zijn benieuwd of er tijdens het debat in de Tweede Kamer op 11 april meer duidelijk wordt over hoe initiatieven die niet in dit Uitvoeringsprogramma staan, betrokken worden. Ook zijn we benieuwd hoe we steeds meer hoogwaardige circulaire innovaties (die hoog op de R-ladder staan) bij het Uitvoeringsprogramma kunnen betrekken. In het netwerk van MVO Nederland vind je volop voorbeelden, zoals Circular Award-winnaar Closing the Loop en initiatieven als Verspilling is Verrukkelijk.

CIRCULAIRE PROJECTEN SNELLER VAN DE GROND

De acties in dit Uitvoeringsprogramma zijn belangrijk voor circulaire ondernemers. Zeker met de dwarsdoorsnijdende thema’s werkt de Rijksoverheid aan betere randvoorwaarden om circulair te ondernemen. Een voorbeeld is het Versnellingshuis Nederland circulair!, dat in februari dit jaar geopend is en waar MVO Nederland nauw bij betrokken is. Het Versnellingshuis moet ervoor zorgen dat circulaire projecten sneller van de grond komen. Het is een nationaal project dat ondernemers, financiers en de overheid samenbrengt om circulaire plannen te realiseren en te werken aan concrete doorbraakprojecten. Is dit ook iets voor jou? Je vindt alle informatie op www.versnellingshuisce.nl.

Michel Schuurman
directeur Economie & Politiek

Suzanne Elias
Public affairs

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.