Nieuws

Politics Update: 4 vragen over de nieuwe Europese Commissie

nieuws 19 december 2019

De nieuwe Europese Commissie is van start. Goed nieuws natuurlijk, maar er komen ook gelijk vragen op. Hoe toekomstbestendig is de koers van de Europese Unie bijvoorbeeld? En wat is het effect van de nieuwe commissie op hoe (duurzame) ondernemers kunnen ondernemen? Om dingen in perspectief te zetten stellen we vier vragen aan Arthur ten Wolde, adviseur EU-beleid bij MVO Nederland en directeur van Ecopreneur.eu, de Europese federatie van duurzame bedrijven.

1. Op 11 december 2019 presenteerde Ursula von der Leyen en Frans Timmermans de European Green Deal. Wat valt je op?

“De European Green Deal is een antwoord op de toegenomen zorg van burgers in Europa. Zij maken zich het meest zorgen om klimaatverandering. De deal omvat een ambitieus plan met tientallen punten en doelen voor het klimaat, de natuur, de circulaire industrie en duurzaamheid. Het goede nieuws: duurzame ondernemers krijgen meer wind in de rug dan ooit tevoren. De Green Deal schept de context voor brede belastinghervormingen, waaronder het verleggen van de belastingdruk van arbeid naar vervuiling en het afschaffen van subsidies op fossiele brandstoffen, houdt beter rekening met sociale overwegingen en wil btw-verlaging voor duurzame producten en diensten mogelijk maken.”

“Anderzijds valt op dat de Green Deal vrijwel geen concrete voorstellen voor beleidsmaatregelen bevat. Ik zit op 14 januari 2020 samen met een bedrijfsdelegatie aan tafel bij Diederik Samsom, hoofd van het kabinet Timmermans, om hierover te praten. Wat we daar gaan inbrengen is dat er slagkracht van de 27 Europese lidstaten nodig is om de benodigde maatregelen in heel Europa in te voeren. Juist om dit draagvlak te vergroten, hamert Ecopreneur.eu – en dus ook MVO Nederland – al geruime tijd op het instellen van een soort Versnellingshuis voor alle lidstaten: dit helpt ondernemers en alleen door succesvolle voorbeelden raken beleidsmakers enthousiast over de economische voordelen van de circulaire economie.”

2. Waarom is het belangrijk voor ondernemers om te weten wat er op Europees niveau gebeurt?

“Duurzaam ondernemen is nu nog vaak ondernemen tegen de klippen op. Zoals de directeur van Peerby onlangs al aangaf, is het alleen mogelijk tot een sluitend verdienmodel te komen door het huidige economische systeem als het ware te hacken. Dat moet snel veranderen. Gelukkig kan de European Green Deal daarbij helpen. Wist je bijvoorbeeld dat veertig procent van alle regelgeving uit Brussel komt? Op dit moment worden de kaarten geschud voor de komende vijf jaar. Wij oefenen invloed uit op de bestaande en nieuwe wet- en regelgeving om het voor ondernemers zo eenvoudig mogelijk te maken toekomstbestendig te ondernemen.”

“De afgelopen vijf jaar is er een goede start gemaakt met de aanpassing van bestaande wet- en regelgeving richting een circulaire economie. Zo is de afvalrichtlijn aangepast en ligt er een nieuwe richtlijn voor wegwerpplastic. Deze bieden echter nog maar weinig echte voordelen. Daarom pleiten we bij MVO Nederland via Ecopreneur.eu onder meer voor een hogere CO2-beprijzing, diverse belastingmaatregelen, en een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid die circulaire producten en diensten goedkoper en vervuilende duurder maakt. Tegelijkertijd willen we de belasting op arbeid verlagen. Deze maatregelen vergroten de vraag naar duurzame oplossingen.”

“Alleen als we de komende maanden in Brussel aan tafel zitten en blijven lobbyen, kan de benodigde wet- en regelgeving binnen de komende vijf jaar worden ingevoerd. Tegelijkertijd houden we goed in de gaten dat goedbedoelde wetgeving – zoals een handreiking aan financiers over duurzame financiering die op een haar na is aangenomen – ondernemers niet opzadelt met extra administratieve lasten.”

3. Wat is jouw rol in Europa?

“Als directeur van Ecopreneur.eu en adviseur EU-beleid bij MVO Nederland wil ik de komende jaren onze lobby verder versterken en de impact ervan vergroten. En dan met name gericht op sterk beleid voor een low-carbon circulaire economie. Onder andere door input te blijven leveren voor het verduurzamen van de textiel- en modebranche, waar de Europese Commissie momenteel hard op inzet.”

4. Wat kunnen ondernemers doen om te helpen?

“Als je als ondernemer wilt meehelpen de Europese koers bij te sturen, kun je vandaag nog twee dingen doen. Allereerst kun je deze Ecopreneur.eu-brief medeondertekenen. Hiermee sluit je aan bij een groep van 250 mkb-bedrijven en 100 grote bedrijven die de Europese Commissie oproept om in de uitwerking van de European Green Deal stevig in te zetten op beprijzing, zodat de vervuiler betaalt. Daarnaast kun je als ondernemer aansluiten bij ‘Low-Carbon Circular Economy Advocacy’, de klankbordgroep van Ecopreneur.eu en MVO Nederland. Hierdoor kun je bijdragen aan het veranderen van de spelregels om de juiste condities te creëren voor een circulaire economie in Europa.”

Meer informatie over Ecopreneur.eu en de rol van MVO Nederland in Europa? Neem dan contact met ons op via info@ecopreneur.eu.

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.