Nieuws

Oproep MVO Nederland: stel voorwaarden aan economische steunpakketten tijdens coronacrisis

lobby 19 mei 2020

Het coronavirus raakt Nederland hard. De maatschappij is tijdelijk heel anders ingericht en we hebben een aanzienlijk deel van de economische activiteit op pauze moeten zetten om de volksgezondheid te waarborgen. Nu de situatie steeds meer beheersbaar lijkt te worden, begint de focus langzaam te verbreden van acute gezondheidsmaatregelen naar de blik op de economische consequentie van de coronacrisis en het maatschappelijk en economisch herstel na deze periode. De Rijksoverheid werkt aan een volgend economisch noodpakket voor de periode vanaf juni. Als beweging van ondernemers in de nieuwe economie roept MVO Nederland op om hier randvoorwaarden aan te stellen.

Maria van der Heijden, directeur-bestuurder MVO Nederland: ‘We zien dat andere grote crises, die op de langere termijn spelen, nog steeds actueel en urgent zijn. Dit gaat met name om klimaatverandering, de biodiversiteit en de inclusieve samenleving. Veel toonaangevende experts, zoals financiële instellingen, internationaal vermaarde economen en multilaterale organisaties, roepen op om juist nu door te pakken. De investeringen die we nu doen, bepalen immers voor een groot deel hoe we de samenleving de komende decennia inrichten. Het is geen keuze tussen economische steun en herstel óf verduurzaming, het moet en-en zijn. Als beweging van ondernemers in de nieuwe economie hebben wij in een brief naar het kabinet vier punten geformuleerd, die richting geven in de komende periode en waarmee we toewerken naar de economie en samenleving die we met elkaar willen.’

MVO Nederland vindt daarom dat de steun voor individuele ondernemingen – naast de generieke regelingen en steun voor het MKB –niet zonder voorwaarden kan zijn. Die moet gaan naar bedrijven die handelen in lijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en met de doelen uit het Klimaatakkoord en Grondstoffenakkoord. Met dit soort voorwaarden kan de Rijksoverheid bedrijven bovendien helpen om meer toekomstbestendig te worden in de nieuwe economie.

Koop maatschappelijk verantwoord in

De criteria voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) kunnen hier een handvat bieden. We hebben in Nederland namelijk al voorwaarden voor inkoop en aanbesteding vanuit de verschillende overheden in Nederland. En de vergelijking met het inkoopbeleid ligt voor de hand: in feite geeft de Rijksoverheid geld uit aan zaken die we als samenleving willen behouden. De afgelopen maanden is dat met het generieke steunpakket en via de NOW ook gedaan. Komende tijd koopt de Rijksoverheid verder (delen van) bedrijven in. Ook als de steun een gift is, waar geen aandelen of een dergelijke constructie tegenover staat, kunnen we dit zien als inkoop. En de vergelijking met het inkoopbeleid maakt het extra logisch om met steunpakketten dezelfde criteria te hanteren.

Van der Heijden: ‘Veel is onzeker. En we kunnen komende tijd niet alle belangen dienen. Maar het algemeen belang moet ten alle tijden voorop staan. En regeren is vooruitzien. Dus maatregelen die zich niet direct terugverdienen, maar wel bijdragen aan een toekomstbestendige economie en samenleving hebben de voorkeur boven ‘quick wins.’

LINKS

  • De brief die MVO Nederland naar het kabinet verzonden heeft is te vinden via deze link.
  • Wil je meer weten over belangenbehartiging? Neem dan contact met ons op.

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Vul je voornaam in
Vul je achternaam in
Vul je organisatienaam in
Vul je e-mailadres in

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.