Nieuws

Onderzoek MVO Nederland, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Circularities: provincies, gemeenten en waterschappen moeten meer doen om transitie naar circulaire economie te versnellen

nieuws Circulaire economie 30 juni 2021

Provincies, gemeenten en waterschappen kunnen meer doen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Door grondstoffen efficiënter te gebruiken en zo bij te dragen aan maatschappelijke opgaven als klimaatverandering, de grote woningbehoefte of biodiversiteitsverlies door onder andere stikstofuitstoot. Dit blijkt uit een onderzoek van MVO Nederland, Circularities en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar de knelpunten van regionale overheden en hoe ze stappen kunnen zetten.

In het onderzoek is de kennisbehoefte van decentrale overheden geïnventariseerd. In verschillende organisaties blijken vergelijkbare vragen te leven. De meeste hiervan betreffen de organisatie: hoe kan het thema circulaire economie een plek krijgen in de eigen organisatie, hoe is ‘circulair’ mee te nemen in het externe beleid, en hoe is dat naar het regionale bedrijfsleven te brengen? Daarnaast zijn er inhoudelijke vragen, zoals wat betekent circulaire economie binnen de eigen organisatie voor de kerntaken of voor de inkoop of aanbesteding?  

Belangrijk advies vanuit het onderzoek aan regionale overheden is om te investeren in een kennisinfrastructuur die gebruikmaakt van – en samenwerkt met – bestaande kennisbronnen op het gebied van circulaire economie. Denk daarbij aan het Versnellingshuis, een initiatief van onder meer MVO Nederland. Versnellingshuis helpt ondernemers de (volgende) stap in de circulaire economie te zetten door ze te inspireren en informeren, in contact te brengen met andere ondernemers of te begeleiden met expertise en kennis.  

Het volledige persbericht en onderzoek zijn te vinden op de website van PBL.

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.