Nieuws

MVO Nederland tekent Plastic Pact

nieuws 28 februari 2019

MINDER WEGWERP EN MEER RECYCLING VOOR 2025

Op donderdag 21 februari 2019 tekent MVO Nederland, samen met 75 bedrijven en organisaties, het Plastic Pact dat is opgezet door staatssecretaris Stientje van Veldhoven (IenW). Minder plastic gebruiken en meer plastic hergebruiken, zo weinig mogelijk producten voor eenmalig gebruik maken, en alle plastic 100%  recycleerbaar maken, staan centraal in dit pact. Het milieu profiteert, maar ook de bedrijven. Want hoe je het ook wendt of keert: ooit stopt de oliewinning en vóór die tijd moet plastic een waardevolle grondstof worden, in plaats van afval.

Op dit moment wordt zo’n 40% van het ingezameld plastic afval hergebruikt. De overige 60% belandt op de afvalberg en wordt verbrand. Niet-ingezameld plastic gaat zwerven in het milieu en vervuilt land en zee. Michel Schuurman, directeur Politiek en Economie van MVO Nederland tekende het Plastic Pact: “MVO Nederland ziet het Plastic Pact als een belangrijke stap om agendapunt 7 – Geef de Grondstof door – van de Nieuwe Businessagenda waar te maken en in 2025 het kantelpunt voor een nieuwe economie te bereiken. Daarom zullen wij de ondertekenende partners en andere bedrijven in ons netwerk ondersteunen om de doelstellingen van het Plastic Pact te bereiken én voorbij te schieten.”

INTERESSANTE PILOTS

MVO Nederland ondersteunt het Plastic Pact met de opzet van projecten en met het delen van best practices binnen haar coalities. Bijvoorbeeld binnen de Green Deal Circulair Inkopen. In het landelijke programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof begeleidt MVO Nederland een aantal interessante inkooppilots die werken aan de toepassing van kunststof recyclaat uit huishoudelijk verpakkingsafval.

STAP VERDER

MVO Nederland daagt graag de ondertekenaars van het Plastic Pact uit om een stapje verder te denken. Michel Schuurman: “We willen uiteindelijk van olie af en daar moeten nieuwe grondstoffen voor in de plaats komen. Daarom stimuleren we niet alleen de ontwikkeling van circulaire fossiele kunststoffen, maar ook van duurzaam geproduceerde en circulaire bioplastics. Het Plastic Pact mag van ons ook bijdragen aan een goede marktontwikkeling en recycling voor die plastics.”

Meer informatie? Ook graag aansluiten bij dit pact? Neem contact op met Elsbeth Roelofs, sectormanager Chemie

BEDRIJVEN DIE HET PLASTIC PACT ONDERTEKENEN, COMMITTEREN ZICH AAN DEZE DOELEN VOOR 2025:

  • Productie voor recycling: alle plastic verpakkingen en producten worden 100% recyclebaar en waar mogelijk en zinvol herbruikbaar;
  • Reductie gebruik: 20 % minder gebruik van plastic materialen, door minder plastic producten te maken, door hergebruik of door toepassing van alternatieve, duurzamere materialen
  • Recycling: Van alle eenmalige plastic producten en verpakkingen die de prullenbak in gaan, wordt minimaal 70 procent gerecycled zonder verlies van kwaliteit.
  • Gebruik van recycled materiaal: bedrijven die plastic producten maken voor eenmalig gebruik, hebben daarin zeker 35% gerecycled materiaal (fossiel of biobased) verwerkt

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.