Nieuws

MVO Nederland pleit bij informateur Mariette Hamer voor een kabinet dat lef toont en duurzame ondernemers steunt

nieuws 27 mei 2021

MVO Nederland heeft in een overleg met Mariette Hamer, informateur van het nieuwe kabinet, gepleit voor een kabinet dat lef toont richting de nieuwe economie. Het volgende kabinet moet rekenen met echte prijzen stimuleren en duurzame ondernemers de steun in de rug geven. Maria van der Heijden – directeur-bestuurder van MVO Nederland – sprak deze wens namens de circa 2.000 ondernemers in het netwerk uit in een overleg met mevrouw Hamer over de rol van duurzaamheid in de kabinetsformatie. Ook de directeuren van Arcadis, Deltares, NVDE, Milieu Centraal, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu en Urgenda waren aanwezig bij het gesprek.

Ondernemers, zowel mkb als grootbedrijf, zetten zich volop in voor een toekomstbestendige, nieuwe economie. Om deze waar te maken zijn de juiste randvoorwaarden van het volgende kabinet nodig. Het netwerk van MVO Nederland roept de politiek dan ook op om verregaande maatregelen te treffen en bracht Maria van der Heijden drie concrete aanbevelingen onder de aandacht van de informateur.

1. Een overheid met lef

Het volgende kabinet – en decentrale overheden – moet met concreet beleid, middelen en uitvoeringsprogramma’s komen om de duurzame ontwikkeldoelen te halen, bijvoorbeeld op het gebied van stikstof en CO2-reductie. Daarbij moeten steunpakketten en belastinggeld gaan naar de nieuwe economie en niet naar fossiel en oud. MVO Nederland pleit ervoor dat semi-overheidsorganisaties juridische mogelijkheden en investeringsruimte krijgen om te investeren in duurzaamheid. Ook moet 100 procent van de inkoop door de overheid duurzaam zijn.

2. Stimuleer echte prijzen

MVO Nederland ‘hamert’ verder op het nemen van economische maatregelen om bedrijven harder en helderder te sturen richting de duurzame doelen. Dat betekent dat er gerekend moet worden met de echte prijs en dat de vervuiler betaalt. Het belasten van stikstof en CO2-uitstoot is daarbij essentieel om duurzaam ondernemen eenvoudiger en aantrekkelijke te maken. Ook pleit MVO Nederland voor een slim en toekomstbestendig belastingstelsel, waarin verbruik en vervuiling meer worden belast en arbeid en werkgelegenheid minder.

3. Steun de duurzame (mkb-)ondernemer

Uiteraard vertegenwoordigt MVO Nederland de duurzame (mkb-)ondernemer en pleit het tot slot voor betere ondersteuning van deze ondernemers bij het maken van de transitie. Dit kan door het bieden van financieringsmogelijkheden, tools en kennis.

“De bedrijven in het netwerk van MVO Nederland lopen voorop in de transitie naar een nieuwe economie. Maar zij kunnen dit niet alleen. Met nog negen jaar te gaan om de duurzame doelen te realiseren, dient het volgende kabinet echt lef te tonen door passende randvoorwaarden te scheppen en investeringen te doen die duurzame ondernemers een steun in de rug te geven”, zegt Maria van der Heijden. “De drie door ons ingebrachte aanbevelingen bieden het volgende kabinet dé kans om een toekomstbestendige, nieuwe economie werkelijkheid te maken.”

Meer informatie

Eerder publiceerde MVO Nederland een herstelplan voor een toekomstbestendig Nederland met daarin wat ondernemers nodig hebben om te ondernemen in de nieuwe economie. Lees hier ons voorstel om deze nieuwe economie werkelijkheid te maken.

Ook organiseerde de ondernemersbeweging een grootschalige campagne waarin het op zoek ging naar de Minister van de nieuwe economie. Uit meer dan 200 kandidaten en op basis van meer dan 16.000 stemmen is in januari 2021 Michel Scholte verkozen tot Minister van de nieuwe economie.  Hij vertegenwoordigt vanaf dat moment de stem en het geluid van alle deelnemers voor toekomstbestendig beleid.

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.