Nieuws

MVO Nederland ondersteunt aanbeveling Tjeenk Willink voor transitiebeleid

lobby 30 april 2021

Vandaag overhandigde informateur Tjeenk Willink zijn eindverslag aan de voorzitter van de Tweede Kamer. In het eindverslag concludeert hij dat er een noodzaak is voor een transitie van (corona)crisis- naar herstelbeleid. Dit transitiebeleid moet een prioriteit worden bij de kabinetsformatie. Tjeenk Willink geeft daarbij aan dat: “Een transitiebeleid kan niet los worden gezien van een aantal veel langer bestaande problemen in de economie en samenleving waarop de coronacrisis een vergrootglas heeft gelegd”. Zo noemt hij onder andere de klimaatuitdaging. MVO Nederland onderschrijft deze conclusie en roept op om in het transitiebeleid duurzame ondernemers de steun in de rug te geven. Zo pakken we bestaande problemen in de economie aan en realiseren we een toekomstbestendige economie die werkt voor ondernemers. Tijd voor actie dus!

Volgend kabinet: grijp in en overbrug de kloof tussen koplopende bedrijven en peloton

Ook MVO Nederland pleit voor een transitiebeleid: toekomstbestendige vlucht naar voren en om daarbij duurzame ondernemers de steun in de rug te geven. De koplopende ondernemers in onze achterban zijn zich ondanks de coronacrisis blijven inzetten om nog duurzamer te ondernemen. Zij stellen dat het bewustzijn dat het anders moet groeit en dat er wat hen betreft nu een ultieme kans ligt om duurzaam ondernemen de standaard te maken.

Tegelijkertijd constateren we ook stagnatie bij de grote groep ondernemers die voor de COVID-19 crisis nog niet zo actief bezig waren met verduurzaming van hun processen en producten. Zij geven nu aan eerst andere prioriteiten te stellen en pas over geruime tijd weer aandacht te willen geven aan duurzaam ondernemen. Duurzame ondernemers werden tijdens de crisis nóg duurzamer, de rest blijft achter. Juist het kleinbedrijf en MKB heeft moeite om mee te komen. Deze resultaten laten zien dat de overheid primair aan zet is om het MKB veel meer te helpen in de transitie naar een nieuwe economie, anders worden de verschillen alleen maar groter.

Een transitiebeleid dat duurzame (MKB) ondernemers de steun in de rug geeft

De corona-crisis is straks voorbij. Het volgende kabinet zal met een nationaal plan moeten komen om de economie en de samenleving er weer bovenop te helpen. Een uitgelezen kans om ook groener en socialer uit de crisis te komen en de economie en samenleving op een toekomstbestendige wijze in te richten. Want ondanks dat het logisch is dat alle aandacht het afgelopen jaar naar de korte termijn vraagstukken is gegaan, de noodzaak om de 2030 doelstellingen t.a.v. klimaat, circulaire economie en duurzame doelen te halen is niet minder geworden. Alleen de tijd om deze te realiseren. Zoals Tjeenk Willink ook aangeeft in zijn eindverslag: “Vertrouwen van burgers in overheid is afhankelijk van de zekerheid die de overheid kan bieden bij de oplossing van maatschappelijke problemen, nu, in de komende maanden, in de jaren die voor ons liggen”.

Ondernemers, zowel MKB als grootbedrijf, zetten zich volop in voor een toekomstbestendige economie. Maar om hun duurzame ambities waar te kunnen maken, hebben zij naast de juiste investeringen ook passende randvoorwaarden vanuit de overheid nodig. Daar hebben zij een overheid met lef bij nodig, die durft te kiezen voor groen en sociaal herstel en ondernemers die hierin voorop willen lopen de steun in de rug geeft. Duurzame koplopers uit het netwerk van MVO Nederland roepen de politiek op om verdergaande maatregelen te treffen om de Nederlandse economie toekomstbestendig te maken.

MVO Nederland vraagt van het volgende kabinet om in het transitiebeleid in te spelen op de kansen die de opbouw van de economie en samenleving met zich meebrengt. Herstel niet naar de oude economie maar bouw voortvarend aan een toekomstbestendige economie en samenleving.

Lees hier ons voorstel om deze nieuwe economie werkelijkheid te maken.

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.