Nieuws

MVO Nederland in brief aan informateur Hamer: “Maak werk van verplichte uitgebreide producenten-verantwoordelijkheid (UPV) in textielsector”

lobby Transparante ketens 31 mei 2021

MVO Nederland en een coalitie van circulair textiel-experts – onder wie Nederlands wetenschapster en voormalig politica Jacqueline Cramer – roepen in een brief aan informateur Mariette Hamer op om werk te maken van de verplichte uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) in de textielsector. In de brief gaat de coalitie in op deze verplichting, die ervoor zorgt dat producenten zorg en kosten dragen voor hergebruik en recycling van textiel. Onlangs maakte staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur & Waterstaat  bekend dat de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid in 2023 wordt geïntroduceerd. Het nieuwe kabinet moet gaan bepalen hoe de UPV er precies uit gaat zien.

Met een hoog grondstoffenverbruik, een hogere CO2-uitstoot dan internationale luchtvaart en scheepsbouw en veel verspilling is de textielsector een van de sectoren met een grote impact op de transitie naar de nieuwe economie. Door de UPV worden kledingproducenten zélf verantwoordelijk voor inzameling, recycling, hergebruik en de afvalfase van hun producten. Op dit moment zijn gemeentes dat. Producenten dragen daarmee de kosten voor het afvalbeheer en dragen bij aan een innovatiefonds voor duurzame en circulaire initiatieven. Voor de bedrijven in het netwerk textiel van MVO Nederland is dit een kans om te zorgen dat hun inzet voor circulair textiel mainstream wordt.

Dit is hoe de UPV in TEXTIEL eruit moet zien

MVO Nederland en de coalitie van experts pleiten in de brief aan Hamer voor de volgende drie zaken:

  1. Een extra impuls van de textielindustrie in Nederland biedt de kans om wereldwijd het eerste centrum van activiteit voor duurzame en innovatieve textiel te worden. Nederland kan zo een koploperpositie innemen in de wereldwijde, circulaire textielmarkt.
  2. Voor die hubfunctie moeten ondernemers meer mogelijkheden krijgen om te experimenteren met circulair textiel en succesvolle experimenten snel kunnen opschalen.
  3. Voor die opschaling zijn een Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid en een gecoördineerde, programmatische aanpak nodig. Ook moet de overheid samenwerking in de textielketen stimuleren.

INretail en Modint – brancheorganisaties in de textielsector – deden eerder zelf al een voorstel gedaan voor een UPV voor textiel. De staatssecretaris nam een besluit over de contouren van het voorstel en heeft samen met de branches afspraken gemaakt over recycling- en hergebruikdoelstellingen. Dit voorstel wordt met het nieuwe kabinet verder uitgewerkt.

Maria van der Heijden, directeur-bestuurder MVO Nederland, ziet de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid als dé kans om te zorgen dat circulair textiel mainstream wordt: “Er zijn al volop koplopende bedrijven in het netwerk van MVO Nederland die inzetten op circulair textiel-innovaties. Denk aan de inzameling en recycling van grondstoffen en vezels, het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen, en circulair productontwerp. Met de UPV zorgen we ervoor dat deze inzet mainstream wordt, sluiten we de vezelkringloop en positioneren we Nederland als koploper op het gebied van circulaire mode en textiel. Op naar de nieuwe economie.”

Wie ondertekenden de brief?

De brief aan mevrouw Hamer is ondertekend door Maria van der Heijden namens MVO Nederland. Daarnaast ondertekenden de volgende personen de brief:

  • Danielle Bruggeman (lector mode aan de ArtEZ University of the Arts)
  • Dr. Jacqueline Cramer (hoogleraar Universiteit Utrecht en voormalig minister van VROM)
  • Lucie Huiskens MBA (coördinator NL NextFashion & Textiles)
  • Anton Luiken (consultant textielrecycling en voormalig TNO Textiel)
  • Jan Mahy (lector sustainable & functional textiles aan hogeschool Saxion en voorzitter Stichting Texplus)
  • en Dr. Michiel Scheffer (programmamanager duurzaam textiel aan Wageningen University en Research, en voormalig gedeputeerde Gelderland).

De hele brief is hier te lezen. Ben je een ondernemer in de textielsector en wil je ook werken aan verduurzaming van de sector? Sluit je dan aan bij het netwerk textiel van MVO Nederland.

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.