Nieuws

MVO Nederland blij verrast: nieuw regeerakkoord biedt kansen voor duurzame ondernemers

lobby 15 december 2021

MVO Nederland is positief over het nieuwe regeerakkoord. Dat komt vooral door de krachtige duurzaamheidsambities en de vele aandacht voor ondernemers in het akkoord. MVO Nederland ziet bovendien haar drie belangrijke lobbythema’s uitgebreid terug: een overheid met lef, echte prijzen en steun voor duurzame (mkb-)ondernemers. “Dit regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie biedt perspectief en kansen voor duurzame ondernemers”, zegt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.

Volgens MVO Nederland – dat de stem vertegenwoordigt van duurzame ondernemers in Nederland – toont het kabinet lef met stevige doelen en randvoorwaarden voor de toekomst. Deze bieden ondernemers zekerheid en ruimte om te investeren in duurzame innovatie. Daarnaast is het duurzame-bedrijvennetwerk verheugd over de ondersteuning die duurzame (mkb-)bedrijven krijgen.

Een aandachtspunt is het thema echte prijzen. Hoewel het kabinet een stap maakt op deelonderwerpen zoals CO2-beprijzing en belastingverlaging op lagere inkomens, gaat het niet aan de slag met een ambitieuze herziening van het belastingstelsel. Onderwerpen zoals klimaat en stikstof werkt het kabinet nog verder uit; MVO Nederland pakt graag de uitgestoken hand aan om dit samen met de koplopende bedrijven in het netwerk te doen.

Ambitieuze aanpak klimaatcrisis stemt positief over de toekomst

Positief is MVO Nederland verder over het feit dat het kabinet de klimaatdoelstellingen bijstelt naar een CO2-reductie van 60 procent in 2030. Dit geldt ook voor het zwaarder belasten van de grote vervuilers door te rekenen met echte prijzen.

MVO Nederland is verheugd dat de doelstellingen voor 2030, 2035 en 2040 zijn bepaald – ze bieden een uitgangspunt voor verdere maatregelen. In de uitwerking hoopt het dat deze ambities zijn te verbreden naar de hele economie en dus niet alleen de grote industrie. MVO Nederland denkt daarover graag mee over hoe het bedrijfsleven – en met name het mkb –met duurzame innovaties kunnen bijdragen aan klimaatneutraal Nederland.

Een interessante ontwikkeling is dat het kabinet het belastingstelsel vereenvoudigt en nieuwe milieubeprijzingen introduceert, zoals rekeningrijden in 2030. MVO Nederland roept het kabinet op om bij dit proces meteen te zorgen dat het belastingstelsel toekomstbestendig is: belast vervuiling en verbruik, en verlicht de lasten op arbeid. Dit draagt bij aan circulariteit en het verdienvermogen van het duurzame bedrijfsleven.

Gemiste kansen in de circulaire economie

De circulaire economie wordt nadrukkelijk gekoppeld aan de klimaatuitdaging. Zo komt er een klimaatdoelstelling voor de circulaire economie met een uitvoeringsprogramma. MVO Nederland pleit ervoor om de baten van de circulaire economie die niet te koppelen zijn aan CO2-reductie, niet uit het oog te verliezen. Denk aan het tegengaan van vervuiling, verlies aan biodiversiteit en het vergroten van de leveringszekerheid van grondstoffen.

“Zonder intensivering van het beleid gaat het kabinet de circulaire doelen van 2030 en 2050 niet halen. De bijdrage van de circulaire economie aan de klimaatdoelen is zo belangrijk dat MVO Nederland pleit voor een Minister voor Klimaat, Energie én Circulaire economie”, zegt van der Heijden.

Inzet van het ontwikkelde instrumentarium voor de transitie naar de circulaire economie is met deze minister te verbinden aan het missiegedreven innovatie- en mkb-beleid. MVO Nederland werkt in een aantal sectoren samen met ondernemers die innovatieve circulaire producten leveren of vernieuwende verdienmodellen aanjagen. Zonder de juiste randvoorwaarden en ondersteuning van het nieuwe kabinet, is de kans groot dat zij in de marge blijven acteren en de Nederlandse economie ontwikkelkansen mist.

MVO Nederland juicht het toe dat het kabinet inzet op het stimuleren van circulair en bio-based bouwen. Toch ziet het graag dat de te bouwen 100.000 nieuwe woningen direct circulair en klimaatneutraal zijn. Zo tilt Nederland circulair bouwen uit de pilotfase en zorgt het ervoor dat de nieuwe woningen in 2030 en 2050 ook nog te verdedigen zijn.

Eindelijk een gelijk speelveld in zicht voor (internationaal opererende) duurzame ondernemers

Het streven van het kabinet om de maatschappelijke onderneming een rechtsvorm te maken biedt steun in de rug van duurzame ondernemers. Het akkoord kondigt aan dat er een nationale IMVO-wet komt om duurzame en eerlijke aanvoerketens te bevorderen. Daarnaast wil het kabinet één kader creëren voor maatschappelijk verantwoorde rapportages.

“Veel bedrijven in het netwerk van MVO Nederland nemen verregaande stappen om hun ketens en bedrijfsvoering te verduurzamen. Helaas worden de markten waarin zij actief zijn – zoals koffie, cacao, textiel, natuursteen – gedomineerd door achterblijvers die compliance-gedreven zijn. Het kabinet beloont koplopers door ze de randvoorwaarden te bieden die zij nodig hebben om het speelveld gelijk te trekken. Uiteraard valt of staat dit ambitieuze streven met handhaving en de acties die worden ondernomen bij niet-naleving. MVO Nederland blijft deze dossiers volgen om te zorgen dat het geen papieren tijgers worden”, zegt van der Heijden.

Meer informatie over de belangenbehartigingactiviteiten van MVO Nederland is hier te vinden.

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Vul je voornaam in
Vul je achternaam in
Vul je organisatienaam in
Vul je e-mailadres in

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.