Nieuws

Kosten klimaatakkoord prima te verantwoorden als je de juiste vragen stelt

nieuws 1 november 2018

Binnen een half jaar moet het nationaal Klimaatakkoord klaar zijn. De discussie gaat nu vooral om wie de benodigde 3 tot 4 miljard per jaar moet betalen. Maar die focus op de kosten is te kortzichtig, stelt Michel Schuurman van MVO Nederland.

Vandaag gaat minister Wiebes met de Tweede Kamer in gesprek over de voortgang van het Klimaatakkoord. Daarmee moet Nederland in 2030 de CO2-uitstoot met tenminste 49% hebben verminderd ten opzichte van 1990.
Wiebes kan lastige vragen verwachten. Wat gaan de maatregelen kosten? En wie gaat het betalen, de burger, het bedrijfsleven, of de overheid? Twee heel relevante vragen, maar er is ook een derde van belang, die we zeker niet moeten vergeten: wat levert het op?

DE BATEN

De omslag naar een klimaatneutrale economie brengt de samenleving en de economie ontzettend veel baten, die nog verder strekken dan alleen de reductie van CO2 in de lucht. “Slimmere mobiliteit, comfortabeler wonen, minder fijnstof in de lucht en de kans om de kracht van de Nederlandse economie te versterken”, schreef Wiebes zelf al.

Ook het Planbureau voor de Leefomgeving wijst op de positieve effecten. “Tegenover de kosten staan baten van vermeden emissies van broeikasgassen en eventuele andere welvaartsbaten, zoals verbetering van de luchtkwaliteit. Deze baten zijn in de voorliggende Analyse van het Klimaatakkoord niet in beeld gebracht, maar wegen volgens verschillende onderzoeken internationaal gezien ruimschoots op tegen de kosten.”

Heldere antwoorden, die wat mij betreft veel meer aandacht zouden mogen krijgen. Waarom horen we deze kant van het verhaal niet vaker? De kosten gaan altijd voor de baten uit, maar hoe langer we wachten, hoe duurder het wordt. Voor de investeringen die we nu doen krijgen we ontzettend veel terug. In de pittige zoektocht naar voldoende draagvlak in de samenleving kan juist deze boodschap het beeld bijstellen dat het geld verdwijnt in een bodemloze put.

We bouwen met elkaar een schonere, toekomstbestendige samenleving en economie. Een Klimaatakkoord met ambitieus beleid op eigen opwek van energie en circulair gebruik van grondstoffen, maakt Nederland onafhankelijker en sterker in innovatie en kennis. Bovendien groeit de werkgelegenheid, wordt onze lucht schoner én verbetert het klimaat. Zo halen we met deze investeringen het onderste uit de kan.

Michel Schuurman
directeur Economie & politiek
MVO Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.