Nieuws

Klimaatdoelen: ‘Keep calm and carry on’

nieuws 28 maart 2019

Ooit gehoord van de managementterm ‘VUCA-wereld’? VUCA staat voor Volatile, Uncertain, Complex en Ambigious en omschrijft de wereld waarin wij in leven en werken opvallend goed. En als je bedenkt wat er nodig is om bijvoorbeeld de gestelde SDG’s of klimaatdoelen te halen, dan realiseer je je dat deze VUCA-principes hoogstwaarschijnlijk alleen maar gaan toenemen. De stevige politieke verschuiving van vorige week is daar een concreet voorbeeld van.

PANIEK IS NIET NODIG: VEEL MENSEN WILLEN AMBITIEUS KLIMAATAKKOORD

Deze politieke verschuiving heeft ongetwijfeld effect op de manier waarop de maatregelen in het Klimaatakkoord geformuleerd en uitgevoerd gaan worden. Al is het alleen al vanwege de belangrijke rol die de provincies hebben bij de uitvoering van zonne- en windenergie op land. Toch is het zeker niet nodig om in paniek te raken of moedeloos te worden. De uitspraak ‘Keep calm and carry on’ uit de tijd van Churchill is misschien wel het meest van toepassing in deze VUCA-wereld. Een groot deel van de Nederlandse kiezers heeft immers aangegeven wel achter ambitieuze klimaatplannen te staan. We moeten dan ook gewoon samen doorgaan op de ingeslagen weg.

WÉL NOODZAKELIJK: LEIDERSCHAP

Een VUCA-wereld vergt wel stevig leiderschap. En ook hier biedt Churchill houvast: ook hij moest begin jaren ‘40 maatregelen nemen die bij sommigen impopulair waren. Maar werd later gezien als onmisbaar leider in die fase en grondlegger van een welvarend en innovatief Engeland. Het is dan ook zaak voor onze leiders – zowel in het bedrijfsleven als de politiek – om stevig leiderschap te tonen. Een groot aantal CEO’s en ondernemers in ons netwerk hebben dat recent gedaan door de Klimaatcampagne van MVO Nederland actief te steunen.

FEITEN SPREKEN VOOR ZICH

Deze leiders hebben natuurlijk een heel scala aan positieve feiten tot hun beschikking:

  • Zelfs al zou je van mening zijn dat Nederland geen impact kan maken op het mondiale klimaat, dan nog kun je niet tegen maatregelen zijn die leiden tot een schonere lucht in onze steden, en tot innovaties en nieuwe exportkansen hiervan.
  • Ja, de klimaattransitie kost mogelijk banen in de fossiele industrie. Een recente studie van TNO wijst echter uit dat er zeven keer zoveel banen bijkomen als gevolg van de energietransitie, bijvoorbeeld in de installatiebranche en de duurzame energiesector.
  • De term ‘duur’ is feitelijk onjuist. De kosten voor de klimaattransitie bedragen een fractie van onze rijksuitgaven. Zo besteden we aan ons zorgstelsel jaarlijks ruim 25 keer meer.
  • Niets doen zal op termijn veel meer gaan kosten. En daarbij de kans op maatschappelijke ontwrichting enorm vergroten.
  • Wanneer we de opbrengsten van een slimme CO2-heffing als een gerichte klimaatsubsidie (bedoeld voor vergroening) terugsluizen naar de industrie, versterken we onze concurrentiepositie.
  • Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, gaf eergisteren aan dat het meewegen van de CO2-impact in de keten een positieve invloed kan hebben op de business case van circulair ondernemen.

DUURZAAM ONDERNEMERS KRIJGEN EINDELIJK DE WIND IN DE ZEILEN

Veel ondernemers in ons netwerk lopen voorop en hebben hun CO2-uitstoot al naar beneden weten te brengen. Sommigen werken zelfs al met een – vooralsnog interne – CO2-prijs, wat hun investerings- en innovatieagenda’s richting geeft. Zij krijgen eindelijk de wind in de zeilen als de maatschappelijke kosten van productie en consumptie gaan meewegen in de prijs. MVO Nederland blijft zich inspannen om deze beweging te versnellen. Zoals met ons innovatieproject rondom (interne) CO2-beprijzing. En met een actieve lobby richting beleidsmakers. En die beweging gaat onmiskenbaar steeds sneller. Raak niet in paniek, maar toon leiderschap. Keep calm and carry on.

Michel Schuurman
Directeur Economie & Politiek MVO Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.