Nieuws

Hallo kabinet: Hier is het draagvlak voor het klimaatakkoord

nieuws 26 april 2019

De omslag naar een klimaatneutrale economie brengt de Nederlandse samenleving veel baten. Daarvoor is breed draagvlak, maar dat is niet altijd zichtbaar. Veel burgers, innovatieve ondernemers en jongeren willen wel degelijk ambitieus klimaatbeleid.

Zorgen over klimaatverandering zijn niet langer voorbehouden aan de groene beweging. Het klimaatbeleid is de afgelopen jaren definitief uit de groene bubbel gebarsten en heeft de opening van journaals, de voorpagina’s van landelijke kranten en het regeerakkoord van het ‘groenste kabinet ooit’ gehaald. Waar de plannen rondom de opwek van duurzame energie en het omlaag brengen van CO2-uitstoot tot voor kort in de marge werden besproken, zijn zij inmiddels onderdeel van het brede, gangbare maatschappelijk debat.

BATEN

Toch is er te weinig aandacht voor het draagvlak dat er is vóór het Klimaatakkoord en de baten die de klimaattransitie oplevert. Dat komt omdat met name de tegenstanders (politiek) meer in beeld zijn. Zo beschreven zeventien bedrijven in een open brief aan de Volkskrant (07-03-2019) in emotionele bewoordingen hun angst voor CO2-belasting. Ook is er in het publieke debat veel aandacht voor de vraag wat de klimaattransitie gaat kosten en wie die gaat dragen.

Maar naast deze twee terechte vragen is er nog een derde vraag van belang, die we in onze optiek te weinig terug horen. Want wat gaat de transitie ons eigenlijk opleveren? De omslag naar een klimaatneutrale economie brengt de samenleving en de economie ontzettend veel baten die verder strekken dan CO2-reductie, zoals verbetering van de luchtkwaliteit, minder fijnstof in de lucht, slimmere mobiliteit, comfortabel wonen, en de kans om de kracht van de Nederlandse economie te versterken. Uit TNO-onderzoek in opdracht van de NVDE bleek dat er door de klimaattransitie ruim 70.000 banen bij komen. Het is belangrijk meer aandacht te besteden aan de baten die we als samenleving gaan beleven.

DRAAGVLAK

Er is enorm veel draagvlak voor deze baten van de klimaattransitie. Dit is niet zichtbaar genoeg, terwijl het juist extra aandacht verdient. Ga maar na: 40.000 mensen liepen door de stromende regen mee met de Klimaatmars op 10 maart. 15.000 scholieren staakten 7 februari op het Malieveld. Meer dan 600 ondernemers lieten in een online campagne zien vóór een ambitieus Klimaatakkoord te zijn.

Burgers, innovatieve (MKB-)ondernemers, scholieren en maatschappelijke organisaties willen effectief klimaatbeleid. Nederland is klaar voor de volgende duurzame stap. En het kan. Een wenkend perspectief zien we in Californië, waar economische groei, snelgroeiende bedrijven en stijgende werkgelegenheid hand in hand gaan met ambitieus klimaatbeleid.

Die omslag naar een nieuwe economie en schone industrie is binnen handbereik als we de wijsheid en het lef hebben de juiste prikkels in te bouwen. Het kabinet werkt aan een ‘verstandige’ CO2-heffing. Economen, natuur- en milieuorganisaties, onderzoeksbureaus en politieke partijen hebben hier afgelopen jaren en maanden allerlei voorzetten voor gedaan. Het kabinet heeft benadrukt oog te houden voor de concurrentiepositie van Nederland en het mogelijke verdwijnen van banen. We doen niet zomaar wat; de breedgedragen intentie van allerlei kanten is dat we samen de kosten dragen voor de aanpak van klimaatverandering, door te investeren in onze toekomst.

KEUZE

De nadruk in het maatschappelijk debat ligt op de opgave voor de industrie. Maar we zullen deze klimaattransitie allemaal voelen en meemaken: in hoe we ons verplaatsen, in de omgeving waarin we wonen en werken, en in ons gedrag. Wij geloven dat we met elkaar een schonere, toekomstbestendige samenleving en economie aan het bouwen zijn, waarmee we onafhankelijker worden door eigen opwek van energie en door hergebruik van grondstoffen binnen de kringloop in onze economie. Duurzame ondernemers en innovatieve MKB’ers laten al jaren zien dat je een eerlijk én financieel gezond businessmodel draaiend kan houden wanneer je denkt vanuit de toekomst.

Het kabinet staat nu voor de keuze. Handelen wij in het belang van de ‘oude’ industrie en graaft Nederland zichzelf nog dieper in de fossiele economie? Of maken we de sprong voorwaarts en worden we winnaars van de nieuwe economie, die lusten en lasten eerlijk verdeelt en ons land duurzaam concurrerend maakt? Door innovaties en ondernemend Nederland te steunen, de verbinding te maken tussen de voor- en tegenstanders en de keuze te maken vóór voorvechters van de nieuwe schone economie, burgers en planeet. Het draagvlak, dat is er.

Maria van der Heijden, directeur-bestuurder MVO Nederland
Marja Versleijen, managing director Nederland PitPoint
Ruud Koornstra, ondernemer en investeerder
Ton van Keken, COO Interface EAAA
Evert den Boer, directeur Greenchoice

Goed klimaatbeleid en een schone, innovatieve industrie levert Nederland concurrentievoordeel, welvaart en banen op. Dat vind jij toch ook een inkoppertje. Kijk op inkoppertjes.com en deel de illustraties via je social media.   

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.