Nieuws

Gratis uitstoten bestaat niet: een pleidooi voor CO2-beprijzing

blog 6 augustus 2019

‘Hitterecords zullen steeds sneller sneuvelen’, kopt Trouw. De hittegolf in juli brak alle records, zoals steeds vaker records gebroken worden door extreem weer. Met grote financiële gevolgen voor Nederlandse ondernemers zoals misoogsten en hagel- en stormschade. Het roept de vraag op: wie betaalt de rekening?

Nu de gevolgen van een opwarmende aarde meer en meer zichtbaar – en voelbaar – worden, ervaren steeds meer partijen ook de kosten die dit met zich meebrengt. Zo kampen boeren met oplopende kosten door misoogsten bij droogte of juist overstromingen. Verzekeraars zien de kosten als gevolg van extreem weer zoals hagel- en stormschade sterk toenemen. En ook overheden moeten steeds meer investeren in maatregelen om water vast te houden of juist snel en veilig af te voeren.

Omdat de opwarming voorlopig hoe dan ook blijft doorzetten, nemen dit soort kosten de komende jaren alleen maar toe. Er zit namelijk een natuurlijke vertraging in het klimaatsysteem van zo’n veertig jaar: het merendeel van de opwarming op dit moment komt door CO2-uitstoot in de jaren zeventig. Dus ook als we snel de CO2-uitstoot terugbrengen, is er de komende decennia verdere opwarming.

Verantwoordelijkheid voor klimaatkosten

Wie is er nu verantwoordelijk voor die kosten? Feitelijk zijn dat diegenen die CO2 uitstoten. Daarom pleit MVO Nederland voor een CO2-belasting, vanuit het standpunt ‘de vervuiler betaalt’. Een prijs op CO2 is immers de manier om binnen een vrijemarkteconomie de benodigde transitie te maken. Laat de markt zijn werk doen, maar wel met de juiste spelregels. Een groeiend aantal ondernemers in onze beweging is al vrijwillig begonnen met het belasten van hun CO2-uitstoot. Een initiatief dat ik van harte toejuich natuurlijk.

Deze bedrijven doen het al 

Een voorbeeld hiervan, vraag je? Dat is Geelen Counterflow. Een mooi Limburgs bedrijf dat procestechnologie maakt voor de verhitting en (af)koeling van levensmiddelen voor de voedingsindustrie. Dit bedrijf hanteert een CO2-prijs voor R&D en investeringsafwegingen. En maakt daarmee machines die energie-efficiënter zijn en de milieubelasting verlagen. Frappant genoeg is het vooral de Aziatische markt die ‘warmloopt’ voor hun werkwijze. Daar wordt de CO2-prijs al gewaardeerd bij inkoop.

Een ander inspirerend initiatief uit ons koplopernetwerk komt van ClimateFocus. Dit adviesbureau moet soms voor internationale klanten (vlieg)reizen maken en berekent de werkelijke kosten van deze reis – dus inclusief CO2-prijs – door aan haar klanten. De gehanteerde CO2-prijs is nu 68 euro, vastgesteld op basis van de meest recente studies van onder meer de Wereldbank. De opbrengsten gaan naar (sociale) initiatieven die klimaatverandering tegengaan.

Wanneer begin jij met het beprijzen van CO2-uitstoot?

Het zijn dit soort vrijwillige initiatieven die onze steun krijgen. Een verandering begint immers met de lef van een enkeling, maar wordt pas een echte beweging door de eerste volgers. Volg dus deze ondernemers en start ook met het beprijzen van jouw CO2-uitstoot. Dit kan eerst intern, maar als je eraan toe bent ook extern. Op die manier neem je jouw aandeel in de nieuwe economie.

Wil je hulp bij het opzetten van een juiste CO2-beprijzing in jouw organisatie? Neem dan contact met ons op. We vertellen je graag over de eerste inzichten vanuit ons innovatieproject CO2-beprijzing.

Michel Schuurman

Geschreven door

Michel Schuurman

directeur Politiek & economie

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns en blogs, nieuws en events.

Vul je voornaam in
Vul je achternaam in
Vul je organisatienaam in
Vul je e-mailadres in

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en gebruiken je mailadres alleen voor mails waarvan je hebt aangegeven deze te willen ontvangen.