Nieuws

Een interview met onze adviseur public affairs: wet- en regelgeving IMVO

nieuws 1 september 2022

Hé Siri, alles wel? Nu het zomerreces voorbij is, ga je weer volle bak aan de slag met lobby voor duurzame ondernemers. Ook op het vlak van IMVO en due diligence. Kun je ons vertellen wat het belangrijkste is dat je over dat onderwerp nu moet weten?

“Maar natuurlijk kan ik dat. Voor de zomer publiceerde minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een Beleidsnota ‘Doen waar Nederland goed in is’. Hierin legt ze een grotere focus op een kleiner aantal markten (25) en ‘waar Nederland goed in is’: water, landbouw, gezondheid, klimaat, beroepsonderwijs. Goed nieuws: vooral het mkb en startups kunnen op ondersteuning van de overheid rekenen. Er is 190 miljoen euro per jaar beschikbaar voor het aanmoedigen van Nederlandse bedrijven om te investeren in ontwikkelingslanden.”

Klinkt goed. Hoe staat het eigenlijk met de nationale imvo-wetgeving die de minister eerder aankondigde?

“Goed dat je daar even op terugkomt. De minister heeft aangekondigd daarmee verder te gaan. Hoewel we als MVO Nederland positief tegenover ambitieuze nationale wetgeving staan, kijken we kritisch naar het proces. Zo zoekt het kabinet aansluiting bij de minder verstrekkende EU-wetgeving en staat het wetsvoorstel pas in de zomer van 2023 op de planning.”

Maria van der Heijden en Michiel van Yperen spraken minister Schreinemacher deze week namens MVO Nederland, samen met een aantal duurzame ondernemers uit het netwerk. Hoe ging dat?

“Tijdens het bezoek adresseerden ze onze zorgen en lieten ze horen hoe IMVO-wetgeving er idealiter uit moet zien. Want eerlijke en transparante handelsketens zijn van levensbelang voor de duurzame economie. De NEx-score voor dit thema is op dit moment slechts 7,4 procent. Om deze score te verhogen is toekomstbestendig beleid nodig.”

Tot slot: wat moeten ondernemers nu echt nog even weten op IMVO-vlak?

“In de Uitvoeringsagenda Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) staat wat nodig is om in het inkoopbeleid van de Rijksoverheid de ISV toe te passen. Dit gaat om het voorkomen en aanpakken van misstanden op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu in de toeleveringsketen van bedrijven waar het Rijk inkoopt. Belangrijk dus, als je als bedrijf zaken doet met overheidsinstellingen. Wat ons betreft kan de uitvoeringsagenda nog een stuk ambitieuzer en concreter, zodat bedrijven die goed op weg zijn met het toepassen van de ISV beloond worden.”

Dank Siri. Tot de volgende!

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.