Nieuws

Dit zijn de 5 grootste duurzame politieke ontwikkelingen van 2022

lobby 21 december 2022

Bij het einde van een jaar hoort terugkijken. Niet voor niets zien we de Top 2000 en allerlei andere lijstjes in december. En omdat wij het als onze taak zien om de politieke ontwikkelingen voor duurzame ondernemers te duiden doen ook wij dat aan de hand van een lijstje. Lees hier de 5 grootste politieke ontwikkelingen voor ondernemen in de nieuwe economie. Met hier en daar alvast een kleine vooruitblik op volgend jaar…

1. Kabinet Rutte-IV treedt aan en werkt coalitieakkoord uit

Na een lange periode onderhandelen trad in januari eindelijk het nieuwe kabinet aan. MVO Nederland leverde input voor de uitwerking van het regeerakkoord. Om het akkoord vervolgens te analyseren op de 7 thema’s van de nieuwe economie.

Later in het jaar deden we nog een duit in het zakje: want wat maakte de regering in het eerste jaar eigenlijk waar van de beloftes uit het regeerakkoord? Dat las je terug in onze analyse van de Rijksbegroting. Daaruit blijkt dat de uitvoering nog achterblijft bij de ambitie.

2. De landbouw is in transitie

Voor ondernemers in de agrifoodsector was het een bewogen jaar. In juni kondigde het kabinet maatregelen aan voor stikstofreductie en natuurherstel. Protesten en een ministerwisseling volgden, en het rapport van Johan Remkes hield de gemoederen bezig. In het debat over de toekomst van de landbouw pleitten we voor méér boeren en dus niet minder, zoals je in Trouw las.

We schreven daarnaast onze eigen perspectiefbrief voor agrarische ondernemers en voerden gesprekken met beleidsmakers en politici over de rol van de keten in het perspectief voor boeren. En we spraken provincies om met ons project Boeren. Natuurlijk!niet alleen input te geven op het beleid, maar ook een praktische oplossing te bieden.

We kijken uiteraard ook uit naar het landbouwakkoord dat in 2023 wordt gesloten. Hierin staan afspraken met boeren en ketenpartijen richting toekomstbestendige landbouw.

3. Op weg naar een circulaire economie

Het Nationaal Programma Circulaire Economie is in de steigers gezet. Hierin staan plannen om de circulaire transitie te versnellen. MVO Nederland vertegenwoordigde de duurzame ondernemer in stakeholderbijeenkomsten en gaf feedback met koplopende bedrijven. In het eerste kwartaal van 2023 wordt het programma gepubliceerd.

Ook agendeerden we de circulaire economie in de zorg- en textielsector. Zo organiseerden we een werkbezoek met staatssecretaris Heijnen over de transitie naar circulair textiel en schreven we een opinie over Black Friday.

We agendeerden het belang van circulaire zorg bij Kamerleden en schreven een opiniestuk over het belang van regie vanuit het ministerie van VWS. We zagen dit terug in de inbreng van GroenLinks bij het debat over de begroting van het ministerie van VWS. Ook ChristenUnie en Partij voor de Dieren besteedden aandacht aan duurzame zorg.

We kijken ook uit naar 2023. Voor de zomer voert het kabinet de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) voor textiel in. Hierdoor worden producenten van kleding en huishoudtextiel verantwoordelijk voor de recycling van en voorbereiding voor hergebruik van textielproducten.

4. Voorzichtige stappen richting ambitieus beleid voor transparante ketens

Ook nationale IMVO-wetgeving lijkt dit jaar dichterbij te komen. De Minister voor Buitenlandse Handel heeft zelf aangekondigd in juni 2023 met een wetsvoorstel te komen, maar er is ook een initiatiefwet vanuit de Tweede Kamer ingediend, met onze reactie daarop. Wat die wet precies inhoudt, lees je hier.

In een gesprek met minister Schreinemacher van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking pleitten we met vier koplopende partners voor ambitieuze IMVO-wetgeving. Natuurlijk vinden wij dat ook de overheid zelf een steentje bij kan dragen aan IMVO, daarom deden we samen met MVO-platform een oproep tot ambitieus inkoopbeleid.

We kijken in 2023 uit naar het debat over de IMVO-wetgeving en hopelijk wordt een ambitieuze wet dit jaar aangenomen door de Tweede Kamer.

5. Een ontwerp-beleidsprogramma klimaat & energie

In juni presenteerde minister Jetten van Klimaat & Energie een conceptbeleidsplan met een uitwerking van de klimaatambities uit het regeerakkoord en de hoofdlijnen van het klimaatbeleid voor de komende tien jaar. MVO Nederland diende hier een consultatiereactie op in. Ook spraken we minister Jetten over het belang van een integrale aanpak met aandacht voor biodiversiteit en circulaire economie. In de Voorjaarsnota 2023 komt de minister met aanvullende beleidsplannen op klimaat.

Verder kijken we in 2023 uit naar de start van het Nationaal Klimaat Platform. Dit verbindt de praktijkkennis van bedrijven en maatschappelijke instellingen met beleid om tot activiteiten te komen die de energietransitie versnellen.

Waar kijken wij naar uit?

Bij terugkijken hoort uiteraard ook vooruitkijken. Voor ons is nu het allerbelangrijkste om de Nieuwe Economie Index (NEx) in januari 2023 weer op de radar van zowel media als politiek te krijgen. Het helpt dan zeker als je weet dat we twee ministers bereid hebben gevonden om de nieuwe NEx in ontvangst te gaan nemen. We houden je uiteraard op de hoogte.

Voor nu wensen we je fijne feestdagen en tot in het volgende politieke jaar!

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.