Nieuws

Dag voor DoenDenkers: Hoe meer vrouwen doorstromen naar leidinggevende functies

nieuws Inclusief ondernemen 22 mei 2023

Bedrijven zijn steeds inclusiever, met name als het gaat om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit de Nieuwe Economie Index-score (NEx) voor inclusief ondernemen, die in 2023 stijgt van 30,4 naar 33,0 procent. Dit is grotendeels te danken aan het vrouwenquotum dat zorgt voor meer vrouwen in topfuncties. Toch blijft het aantal vrouwen dat daadwerkelijk doorstroomt naar een hogere functie nog altijd achter op mannen, vooral in het lager- en middenmanagement. Op Dag voor Doendenkers vertelt het College voor de Rechten van de Mens hoe je hier verandering in brengt – vanuit theorie én praktijk.

Uit onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens blijkt dat in veel organisaties de doorstroomkansen van vrouwen kleiner zijn dan die van mannen. Ook wanneer ze aan dezelfde voorwaarden voldoen voor promotie. Zwangerschap, pril moederschap, ongelijke beloning en seksuele intimidatie zitten de loopbaan van vrouwen vaak in de weg. Door onderbroken loopbanen en stereotyperingen worden vrouwen als minder gekwalificeerd gezien voor leidinggevende posities, die veelal als voltijdbaan worden aangeboden. Als gevolg hiervan wordt het merendeel van deze functies bekleed door een man.

TAUW brengt het in de praktijk

De doelstelling van advies- en ingenieursbureau TAUW is helder: 30 procent vrouwen in alle lagen van de organisatie. Yacintha Mulder, lid van werkgroep Diversiteit & Inclusie bij TAUW vertelt: “In 2022 is het aantal vrouwen op senior managementniveau verdubbeld. Dit is het resultaat van ons beleid om vrouwelijk talent actief te ondersteunen in onze hele organisatie. Dit doen wij onder meer met onze workshop ‘Vrouwen met Impact’. Deze is door meer dan 150 vrouwen binnen TAUW gevolgd. We hebben hen meegenomen in de masculiene en feminiene stijlen, bias, het imposter-syndroom en de machtsverhoudingen.’’

TAUW kijkt in vacatureteksten ook naar feminiene woorden, het attendeert vrouwen op vacatures en stimuleert ze om te kiezen voor een rol als projectleider in plaats van adviseur. Daarnaast organiseert het bedrijf netwerkborrels met vrouwen om elkaar te leren kennen en inclusieborrels met mannen en vrouwen om het gesprek aan te gaan. ‘’Wij zijn ervan overtuigd dat een veilige, inclusieve werkomgeving met een realistische afspiegeling van de samenleving leidt tot meer werkplezier voor medewerkers, betere besluitvorming en meer impactvolle oplossingen voor klanten’’, aldus Mulder.

Het vrouwenquotum bewijst dat beleid vanuit de overheid stimulerend werkt. Tegelijkertijd hebben bedrijven zelf ook een verantwoordelijkheid. Als zij concrete maatregelen nemen die de effecten van genderstereotypering beperken, veranderen ze de norm en wordt inclusief ondernemen de standaard.”, zegt Wouter Scheepens, directeur-bestuurder a.i. van MVO Nederland.”

Nu aan de slag?

In deze tipsheet vind je adviezen over hoe jij de doorstroom van vrouwen naar het lager- en middenmanagement kunnen bevorderen.

Dag voor Doendenkers

Op de Dag voor Doendenkers – het grootste zakelijke duurzaamheidsfestival van het jaar – op vrijdag 9 juni is het College voor de Rechten van de Mens te vinden met een ‘doorstroomtafel’ van vrouwen in organisaties. Hier krijg je persoonlijke tips en stel je onder het genot van een kop koffie je vragen over dit thema aan experts.

Ontvang onze nieuwsbrief

Benieuwd wat we allemaal al doen om de nieuwe economie te bereiken? Meld je dan net als 8000+ ontvangers aan voor onze nieuwsbrief en je ontvangt maandelijks een update vol verhalen van ondernemers, actuele columns, handige tools, praktische downloads en inspirerende events.

Wij gaan zorgvuldig om met je contactgegevens en het is altijd mogelijk om je uit te schrijven voor onze e-mails.